กลับ
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายการบิน, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, อสังหาริมทรัพย์, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
สายการบิน, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, อสังหาริมทรัพย์, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 20 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 - มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP

 - มีความรู้เกี่ยวกับ Server Linux , Window

 - มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network , AWS , Cloud

 - ดูแลและบริหารทีม IT Support Window Client , MATV , CCTVคุณสมบัติ

 - เพศชาย  อายุ 28 - 40 ปี

 - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 - มี Service mind ที่ดี

 - มีทักษะในการสื่อสาร

 - สามารถทำงานนอกสถานที่ ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทงไปไซส์งาน ตจว.ได้

-  มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และยืดหยุ่นในการทำงานที่รับผิดชอบ

สนใจติดต่อคุณกฤตเวทย์  แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

133/21-30 ถ.สุขมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-1100 ต่อ 302  www.csasset.co.th สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีคลอดบุตร
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ Allianz
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ลาบวช
- วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
- อื่นๆ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.6
4.3
3.5
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.0
4.5
4.7
สวัสดิการดี ค่าตอบเเทนค่อนข้างสูง
พนักงานน่ารัก สุภาพเรียบร้อย บรรยากาศในการทำงานเป็นกันเอง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/09/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
06/09/2023
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กว่าจะถึงวันนี้

กลุ่มเจริญสินได้ประกอบการหลากรูปแบบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เข้าใจศักยภาพของพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะย่าน บางปู ซึ่งบริเวณส่วนใหญ่เป็นนิคมอุตสาหกรรม แน่นอน....จำนวนของทรัพยากร บุคคลที่เข้ามาทำงานในบริเวณนี้ย่อมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และจากวิสัยทัศน์ของ ท่านประธานกลุ่มเจริญสิน ท่านได้มองเห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องการมารองรับ แต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชากรในแถบนิคมอุตสาหกรรม

รังสรรค์อนาคต
ด้วยศักยภาพของความเข้าใจในพื้นที่ของกลุ่มเจริญสิน และที่ดินซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการห้องพักให้เช่าสำหรับคนทำงาน ในนิคม อุตสาหกรรมแถบสมุทรปราการนี้ “โครงการบางปูใหม่” หรือที่รู้จักกันในนาม“โครงการสามห่วง”จึงเป็นโครงการห้องพักแห่งแรก ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ.2532 โดยมีทั้งอาคารที่พักอาศัยให้เช่าและอาคารพาณิชย์เพื่อขายหรือเช่าซึ่งนับเป็นองค์ประกอบทีช่วยสงเสริมให้เกิดชุมชนและการค้าขาย นำความเจริญมาสู่พื้นที่ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้อาศัยได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องลำบากเดินทางเข้ามาถึงตัวเมือง

พัฒนาการแห่งโครงการ
แนวคิดดังกล่าว..ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่ง ความสำเร็จที่ได้รับ จุดประกายให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตามมา ด้วยการวางแผนที่ชัดเจนและเป็นระบบ นับเนื่องจนปัจจุบัน จำนวนห้องพักให้เช่าของทุกโครงการมีมากกว่า 20,000 ยูนิต และยังคงพัฒนาขยายโครงการต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง ในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก้าวไปด้วยวิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยเน้นสร้างสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และให้บริการที่เหมาะสม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ตามตำแหน่งดังนี้

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
ที่อยู่
133/21-30 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
027091100 ต่อ 310 / 325 Fax 0-2709-1075
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานสายการบิน, หางานการเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, หางานไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หางานอิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, หางานอสังหาริมทรัพย์, หางานสุขภาพ/โรงพยาบาล, หางานไอที - ฮาร์ดแวร์, หางานไอที - อินเทอร์เน็ต, หางานสมุทรปราการ, หางานช่างก่อสร้าง / อาคาร, หางานช่างคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม, หางานช่างซ่อมบำรุง / ช่างกล, หางานช่างยานยนต์, หางานช่างอื่นๆ, หางานช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานครีเอทีฟ, หางานจัดงานอีเว้นท์, หางานนักข่าว / นักหนังสือพิมพ์, หางานบริหารงานลูกค้า, หางานผลิตรายการ, หางานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา, หางานสื่อสิ่งพิมพ์ / การพิมพ์ / การจัดพิมพ์, หางานอื่นๆ, หางานโฆษณา / ประชาสัมพันธ์, หางานกราฟฟิค, หางานซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม, หางานฐานข้อมูล, หางานตรวจสอบระบบสารสนเทศ / ทดสอบระบบ, หางานที่ปรึกษา, หางานบริหารระบบสารสนเทศ, หางานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางานฮาร์ดแวร์, หางานเครือข่าย, หางานแอพพลิเคชั่นมือถือ, หางานData Center Management, หางานElectronic Hardware, หางานHardware, หางานHelpdesk, หางานIt Infrastructure, หางานLan, หางานLan Technical Support, หางานLan/wan/pbx Maintenance, หางานLinux, หางานMonitor, หางานNetwork Provider, หางานOs, หางานPbx Maintenance, หางานSoftware, หางานSystem Operator, หางานWan, หางานWireless, หางานควบคุมเครือข่าย, หางานความปลอดภัยระบบ, หางานระบบเครือข่าย, หางานฮาร์ดแวร์, หางานเครือข่าย, หางานเครือข่ายสื่อสาร, หางานเทคโนโลยีสารสนเทศ, หางานโทรคมนาคม, หางานบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
อ่านต่อ