กลับ
บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส

ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
23/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
23/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบการสรรหาและว่าจ้าง ผู้สมัครจากช่องทางต่างๆ ให้มีตรงตาม JD และทันต่อความต้องการของหน่วยงานและองค์กร (Time to fill)
• จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อเสนอจ้าง, ขออนุมัติรับ, สัญญาจ้างงาน, แฟ้มพนักงานและบันทึกข้อมูลพนักงานเริ่มงานในระบบ HRIS
• รวบรวมเอกสารและข้อมูล ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา รายได้และรายหักอื่นๆ รวมถึงการบันทึกเวลาโอทีก่อนทำข้อมูลเงินเดือนให้ผู้บังคับบัญชา
• จัดทำ Monthly report ที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังคน Movement, การสรรหาและว่าจ้าง (New Hire), การพ้นทดลองงาน, อัตราการลาออก (Turnover)
• ให้คำปรึกษา-แนะนำกับ ต้นสังกัดและพนักงาน เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทำงาน, ระเบียบปฏิบัติ, นโยบาย, สิทธิและสวัสดิการของพนักงาน
• รับผิดชอบการต่อแผนประกันกลุ่มสุขภาพและชีวิต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ และจัดทำรายงานค่ารักษาพยาบาล, สินไหมที่เกี่ยวข้อง
• อบรมให้ความรู้-ความเข้าใจ, ปฐมนิเทศพนักงานเกี่ยวกับ Company Business, , สิทธิและสวัสดิการต่างๆ
• การจัดฝึกอบรม In-house, External Training ให้เป็นไปตามแผนงาน
• ช่วยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี ตามแผนงานประจำปี เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, Team Building, ตรวจสุขภาพประจำปี และอื่นๆ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
เพศ ชาย / หญิง อายุ 28 -38 ปี
• ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์/ รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงาน ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
• มีความรู้ในงานทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมและกฎหมายแรงงาน
• มีทักษะการสื่อสาร โน้มน้าวและการเจรจาต่อรอง
• มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity)
• มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี
• หากผ่านธุรกิจไอที , E-Commerce มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี เริ่มต้นที่ 8 / 10 วัน ใช้ได้หลังผ่านทดลองงาน

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Panjapol Property Co., Ltd. is an affiliate company of Panjapol Fibre Container, better known as “Hiang Seng Fibre Container”, one of the largest single integrated paper, wood-pulp industry and packaging manufacturer in Thailand with production capacity of over 1 million tons per year, annual revenue of more than 15 billion baht, and has continuously been operating for more than 80 years.
During recent 20 years, Panjapol Group has steered business expansion toward real estate segment. Focusing on office buildings and retails, for example, United Center Building Silom and Esso Building Rama IV. Moreover, international investments are also made in Singapore and Hong Kong in category of residence, office and shop house.
At present, Panjapol Property Co., Ltd. with registered capital of 100 million baht has established to focus mainly on development of residential projects. Strives to incorporate latest technologies, ideas, and qualities in every single project to provide exceptional yet practical place for residents to happily and proudly call "home".


บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่
323 United Center Building 45th Floor, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2631-1156, 094-7356263 และ Line ID Hrpjp
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หางานการก่อสร้าง/การตกแต่ง, หางานอสังหาริมทรัพย์, หางานไอที - อินเทอร์เน็ต, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานบริหารบุคคลทั่วไป, หางานHr Function, หางานHr Operation, หางานHuman Resources Recruitment, หางานManpower Planning, หางานRecruite, หางานRecruitment And Selection, หางานการสรรหา, หางานบริหารทรัพยากรบุคคล, หางานบริหารทรัพยากรมนุษย์, หางานบุคคล, หางานบุคลากร, หางานสรรหาบุคคล, หางานสรรหาบุคคลากร, หางานสรรหาพนักงาน, หางานสรรหาว่าจ้าง, หางานสรรหาและว่าจ้าง, หางานบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อ่านต่อ