กลับ
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ทดสอบและติดตั้งระบบ ประจำกทม.1 อัตรา/เชียงใหม่ 1 อัตรา

ด่วนมาก!
27/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 1 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  วางแผนการทดสอบระบบตาม Test Case ที่ออกแบบพร้อมจัดลำดับความสำคัญในกรณีต่างๆ

2.  วิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบพร้อมรายงานให้ทีมพัฒนาในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานระบบ

     หรือมีการแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน   ติดตามงานที่มีการแจ้งการแก้ไขจากนักพัฒนาระบบ

3.  จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น แผนการทดสอบระบบ , คู่มือการใช้งานระบบ , เอกสารผลการทดสอบ , รายงานผลการใช้งานระบบ


คุณสมบัติ

 -    ชายหรือหญิง   อายุ  22  -35  ปี

-     จบปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิศวกรคอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-     กทม. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์    /  เชียงใหม่  ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

-     สามารถใช้งาน  Mysql, SQL  Statement, Query ได้

-     มีทักษะหรือสามารถเรียนรู้การทดสอบระบบตามโครงสร้างการทดสอบ  อธิบายปัญาหาที่พบให้ทีมงานได้อย่างชัดเจน

      และจัดทำรายงานสรุปผลให้ทาง Project Team

-     เรียนรู้และใช้งาน  แอปพลิเคชั่นใหม่ๆ  ได้


เงินเดือน  -  พนักงานประจำ กทม.ช่วงทดลองงาน  16,000 บาท  ทดลองงาน 4 เดือน (พิจารณาค่าเดินทางให้กรณีพักที่พักอาศัยตนเอง ประมาณ 2,000 บาท)

                -  ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือนเป็น 17,000-18,000 บาท(ตามผลงาน) และเพิ่มสวัสดิการค่าอาหารให้ วันละ 120บาท

                   (ค่าอาหารให้ตามวันทำงานจริงไม่รวมวันหยุด) ประมาณเดือนละ 2,500 บาท  รวมรายได้ต่อเดือนประมาณ  20,000++


               -  พนักงานประจำเชียงใหม่   ประสบการณ์งาน  3 ปีขึ้นไป   (ตามโครงสร้างของบริษัทฯ)


เวลาทำงาน  :     วันจันทร์ถึงศุกร์ และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน     เวลา  8.00-17.30 น. 

                           หยุดเสาร์-อาทิตย์    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯ

                

                 สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักคือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศและการเข้าสู่สมาคมอาเซียน โดยบริษัทได้รับ GMP ในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO 9001 และ ISO 13485 ในปี พ.ศ. 2558 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ถือเป็นบริษัทของคนไทยเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ได้รับมาตรฐานนี้ ซึ่งควบคุมเชื้อโรคที่เราทำอยู่นั้นจะช่วยลดปัญหาการปนเปื้อน การติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั้งในและนอกโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังสนับสนุนงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการทำวิจัยห้องกันการติดเชื้อกับโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเราทำร่วมกันมานานสิบปี เพื่อคิดค้นหาวิธีป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสภานพยาบาล เราได้รับทุนสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มาทำงานเชิงวิจัยพัฒนา นอกจากนี้ผมก็ออกตระเวณบรรยายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับกลไกการติดเชื้อ การเดินทางของเชื้อโรคสู่ร่างกาย เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้วย
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 1 ซอยรามอินทรา 107 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
0-2917-8681
เว็ปไซต์
แบ่งปัน