กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
26/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กทม. (บางเขน)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแล และ สรรหาบุคลากรให้ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
- ดูแล และรับผิดชอบงานระบบเงินเดือน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงานบริษัท
- ดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
- จัดทำนโยบาย เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆให้แก่พนักงานทราบ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

- การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรม Tiger-eHr พิจารณา เป็นพิเศษ 
- มีความเป็นผู้นำ และ การวางแผนงาน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระเอียดรอบคอบ
- มีความสารถด้านการเจรจา ต่อรอง
- เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท

หมายเหตุ:

1. บริษัท มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง
2. ปฏิบัติงานที่ศูนย์วงเวียนบางเขน
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
3.3
4.0
2.1
3.6
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.2
3.5
4.0
รับจบค่ะ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
19/05/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
19/05/2023
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 เป็นมืออาชีพในการให้บริการทวงถามหนี้
และบริหารหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแผนดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในปี 2561 เรียบร้อยแล้ว
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่อยู่
44/499-504 Phahonyothin Rd, Khwaeng Anusawari, Khet Bang Khen, Bangkok 10220
โทรศัพท์
0-2004-5565,086-819-3333 Fax 0-2004-5577
เว็ปไซต์
แบ่งปัน