กลับ
B.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในประเทศ

สุขภาพ/โรงพยาบาล
25/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สุขภาพ/โรงพยาบาล
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
o เพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลตามแผนประจำปี
o สร้างผลิตภัณฑ์ และบริการรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
o เพิ่มยอดผู้ประกันตนตามโควต้าที่ได้รับ และเพิ่มกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ และ พ.ร.บ
o เปิด Contact กับบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดี
o ส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล
o วางแผนในการขายผลิตภัณฑ์ทั้งภายนอกและภายในของโรงพยาบาลตามที่โรงพยาบาลกำหนด
o สร้างแบรนด์ของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนทั่วไป


คุณสมบัติ
o เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
o วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหาร,การตลาด
o มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการตลาดและพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี
o มีความรู้และความเข้าใจในการทำการตลาด สามารถวางแผนบริหาร และกำกับดูแล และจัดการ
o สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
o มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สูง
o สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
o สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาๆได้อย่างมีประสิทธฺภาพ
o ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษาทีมงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
o ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สวัสดิการเงินกู้ของบริษัท
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

B.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
B.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
ปัจจุบันโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเตียงรับผู้ป่วยใน 150 เตียง ห้องตรวจโรคต่างๆ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก ได้วันละ 2,000 คน มีศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแบบครบวงจร โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญทุกสาขาเป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 136 เตียง เปิดให้บริการ 24 ชม. ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA 

1.สมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
   ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
   โทรศัพท์ 02-532-4444 ต่อ 3303  หรือ 065-508-7188 คุณสรศักดิ์ /คุณชวลิต /  คุณประจักษ์ 
2. ส่งประวัติของท่านมาได้ที่
    e-mail : recruit_bcare@bcaremedicalcenter.com  / ID LINE  0655087188
3.สมัครผ่านwebsite
   - www.bcaremedicalcenter.com
   - www.jobth.com
B.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ที่อยู่
29 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
0-2523-3359-71 ต่อ 3303 Fax 0-2523-3374
เว็ปไซต์
แบ่งปัน