กลับ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเดินรถ (RPT)

การคมนาคมขนส่ง
30/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
30/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมและวางแผนการเดินรถ

2. บริหารการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามนโยบาย โดยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพบริการ

3. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์บริหารงานเดินรถตู้ รถโดยสาร 5 ปี ขึ้นไป

4. สามารถปฎิบัตงานต่างจังหวัดได้ ( จังหวัดสุราษฎร์ธานี )สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
  • บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี

    บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณปกรณ์ / คุณโจ้
โทรศัพท์
091-0351463 / 064-0170363 Fax 0-2277-8521
เว็ปไซต์
แบ่งปัน