กลับ
บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและวางสเปค

การก่อสร้าง/การตกแต่ง, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
28/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- แนะนำและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า สถาปนิก ภาคเอกชน/ภาครัฐ /เจ้าของโครงการ รวมถึงหน่วยงานโครงการ
- วางสเปคสินค้า กับ บริษัท สถาปนิก ภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของโครงการ โดยส่งผลงานสเปค ตามที่ บริษัท กำหนด
- แสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่ม
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
- ดูแลการประสานงานกับทางติดตั้ง และลูกค้า รวมถึงฝ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสาร และ จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- เพศชาย-หญิง  อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม  บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการวางสเปคอย่างน้อย 5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการวางสเปคหรือมีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความรับผิดชอบ, มีใจบริการ,  มีไหวพริบ, สื่อสารได้ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

- สามารถขับรถยนต์ได้  มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ที่ถูกต้อง


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเสื่อม(กรณีมีรถยนต์ของตัวเองวิ่งงานให้บริษัทฯ)
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าโทรศัพท์(บริษัทฯ มีเครื่อง+ซิมการ์ดให้)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม AIA
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และได้ขยายขอบเขตการจัดจำหน่ายของบริษัทไปสู่การเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ประเภท Greenery Product สำหรับงานโครงการและงานทั่วไป เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดจำหน่ายและให้บริการด้านการติดตั้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสังคม ให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
 
เรามุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพ พัฒนาบุคลากร และทีมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน ภายใต้การกำกับดูแล โดยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้าและบริการ กระบวนการทำงาน รวมทั้งรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป
บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
ที่อยู่
36/55 Chatuchote Road 14, ONgoen, Saimai, Bangkok 10220
ชื่อผู้ติดต่อ
Phinyaphat Adulphokathorn
โทรศัพท์
0-2156-9823,095-116-5825 Fax 0-2156-9824
เว็ปไซต์
แบ่งปัน