กลับ
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

วิศวกรออกแบบงานโยธาระบายน้ำ แหล่งน้ำ ชลประทาน (ต้องการด่วน)

การก่อสร้าง/การตกแต่ง
29/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ศึกษาสภาพอุทกศาสตร์ วางแผนงาน งานสำรวจ และคำนวณปริมาณงาน ทางด้านพัฒนาแหล่งน้ำชลประทาน งานโยธาต่างๆ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบอื่นๆ และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ออกแบบรายละเอียดแหล่งน้ำและชลประทาน ระบบระบายน้ำของโครงการ ระบบระบายน้ำทางเชื่อมต่อหรืองานก่อสร้างงานทาง ตามแนวเส้นทางโครงการ เชื่อมต่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ ซึ่งประกอบด้วยถนนสายเลี่ยงเมือง ทางยกระดับ ถนนเลียบคลอง และอุโมงค์ลอดทางแยก


คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง  อายุ 25 - 40 ปี

2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภทภาคีวิศวกรในสาขาที่รับผิดชอบ

4. ประสบการณ์ 5-10 ปี ในงานออกแบบระบบด้านแหล่งน้ำชลประทาน ออกแบบระบบระบายน้ำด้านสาธารณูปโภคของประเทศ เช่น งานทาง ถนน อุโมงค์ลอดทางแยก ฯลฯ

5. มีทักษะการใช้โปรแกรม Civil 3D, AutoCAD, Ms-office รวมทั้งการใช้โปรแกรม PowerPoint ได้ดี

6. สามารถคำนวณปริมาณงานทางด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน งานโยธาต่างๆ หรือโครงการที่เกี่ยวกับงานการทางได้

7. สามารถออกแบบงาน Infrastructure ทั่วไปได้ และออกแบบขนาดท่อ หรือคูระบายน้ำได้

8. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี

9. หากมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานถนน สะพาน งานทาง งานสนามบิน รถไฟหรืองานรถไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กระเช้าเยี่ยมไข้-คลอดบุตร
- การปรับเงินเดือนตามการประเมินผลงาน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ (ระดับ สย. ขึ้นไป)
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ประจำโครงการต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ประจำโครงการ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือ (งานบวช, งานแต่งงาน, งานศพ)
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.4
3.9
2.9
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.5
4.0
5.0
มีความท้าทายในการทำงาน ได้ทำงานในโปรเจคระดับประเทศของรัฐบาล
บรรยากาศสำหรับวิศวกรสนามค่อนข้างดี หัวหน้างานช่วยเหลือได้เป็นอย่างมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/10/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
15/10/2022
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Asian Engineering Consultants Corporation Limited 

AEC was founded in 1977 by a group of Thailand’s leading professional engineers to offer consulting services for public and private construction projects. With the ability of the company to deliver professional services with integrity, efficiency and on-time delivery, AEC soon gained recognition from Thai authorities and international funding agencies. Since then, AEC has grown rapidly to become a large firm employing over 500 staffs. It is a measure of AEC’s progress operating under the management philosophy of “Project Development Planning from Conception to Completion”, AEC has been contracted to undertake a complete range of planning and follow-up studies for some of the nation’s most prestigious development projects. Over the past 40 years AEC has successfully delivered more than 200 projects ranging from feasibility study, detailed design, construction supervision and project management of roads, expressways, highways, rails, mass rapid transits, airports and deepsea ports.

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ที่อยู่
90/18-20 9th Floor, Sathorn Thani Bldg., North Sathon Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณกาญจนา/คุณรัชรวิ
โทรศัพท์
0-2636-7510 ต่อ 4165 หรือ 063-335-0003 Fax 0-2236-6086
เว็ปไซต์
แบ่งปัน