กลับ
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด

เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบคุณสมบัติ
● หญิง อายุ 25 - 30 ปี
● วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
● มีประสบการณ์งานธุรการอย่างน้อย 1-3 ปี
● รักงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
● สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word ได้
● มีคะแนนเฉลี่ยการศึกษาในระดับปวส.ไม่ต่ำกว่า 2.50


สวัสดิการ :

● ค่ารักษาพยาบาล

● ประกันอุบัติเหตุหมู่

● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

● เครื่องแบบพนักงาน

● เงินรางวัลประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา กม.38

รายได้ต่อเดือน : 15,000 – 25,000 บาท


   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนตามที่ระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ ผู้สนใจส่งจดหมายแจ้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน พร้อมสำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่าย 1 ใบ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่งถึง


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนตามที่ระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ ผู้สนใจส่งจดหมายแจ้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน พร้อมสำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่าย 1 ใบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่งถึง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด

90/54-57 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2233-3990-9 ต่อ 1800-3สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่คลังสินค้าท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าณ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร , สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ, อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และถนนบางนา – ตราด กม. 38 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้าเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
ที่อยู่
90/54-57 อาคาร สาธรธานี ชั้นที่ 19 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ
โทรศัพท์
0-2233-3990-9 ต่อ 1986
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน