กลับ
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า

เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
29/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า
1.ควบคุมและบริหารกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กำหนด
2.แก้ไขปัญหระหว่างการทำงานการจัดเก็บ ตรวจสอบรายงานวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และภาชนะบรรจุภัณฑ์
3.ตรวจสอบการรับ-การจ่าย และปริมาณคงเหลือ กับแผนการขาย แผนการจัดซื้อ แผนการผลิต และแผนการจัดส่ง
4.บริหารและควบคุมการใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้าให้เหมาะสมตามนโยบายบริษัท
5.บริหารและควบคุม การสูบถ่าย การจัดเก็บและการจ่ายสารเคมีในแท็งก์ ให้มีประสิทธภาพ' และปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
6.จัดทำหลักสูตร วางแผนและและจัดอบรมให้ความรู้ด้านคลังสินค้าแก่พนักงานคลังสินค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
7.กำหนดแผนและควบคุมการใช้งบประมาณของแผนก ให้มีประสิทธิภาพ
8.วางแผน และจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม


คุณสมบัติ

เพศ ชาย หญิง


อายุ 35-45 ปี

การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สาขา

1.บริหารการจัดการโลจิสติกส์

2.เคมี/เคมีอุตสาหกรรม

3.การจัดการอุตสาหกรรม

4.วิศวอุตสาหการ

5.สาขาอื่นๆ ที่เกี้ยวข้อง


คุณสมบัติเพิ่มเติม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า

1.มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเคมีหรือใกล้เคียงในระดับหัวหน้างาน 5 ปี
หรือในระดับบริหารการจัดการ 1-3 ปี
2.มีความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน การเก็บรักษา การขนส่ง สารเคมีและวัตถุอันตราย ตามที่กฎหมายกำหนด
3.คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , ERP ,WMS
4.มีความเข้าใจระบบมาตรฐาน ISO9001 , ISO14001 , ISO45001


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.7
3.3
3.3
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
จัดซื้อ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.0
4.5
3.7
ให้ความรู้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
15/06/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/06/2021
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

          บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2518 โดยช่วงแรกนั้น บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะดำเนินการผลิต “เรซิ่น” เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ชั้นกลางที่สำคัญในการรองรับภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมสี เป็นต้น ด้วยการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถผลิต “เรซิ่น” ที่มีคุณภาพเทียบได้กับต่างประเทศและยังสามารถผลิตได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวในอัตราที่สูง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ชั้นกลางได้เป็นจำนวนมาก

เมื่ออุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวจนเกิดมีอุตสาหกรรมใหม่ๆแตกแขนงออกมา บริษัทฯจึงขานรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายเพิ่มการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้น

ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายการดำเนินงานโดยมีจำนวนพนักงานกว่า300คนและได้ขยายบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง  จนสามารถผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบรองรับการผลิตและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี่ที่ผ่านมา ทุกก้าวแห่งการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นก้าวที่มั่นคงและเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี นับจากนี้ไป บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
ที่อยู่
179/90-92 Bangkok City Tower, 19th Floor, South Sathorn Raod, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2287-2000 Ext. 10601 Fax 0-2287-3810
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานเคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, หางานสมุทรปราการ, หางานคลังสินค้า, หางานวางแผน, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานExport, หางานLogistic, หางานLogistic Management, หางานManufactory, หางานStock Control, หางานTransportation, หางานWarehouse, หางานWarehouse Management, หางานคลังสินค้าและจัดส่ง, หางานคลังสินค้าและโลจิสติกส์, หางานจัดการคลังสินค้า, หางานจัดการฝ่ายคลังสินค้า, หางานจัดส่งสินค้า, หางานจัดเก็บสินค้า, หางานดูแลข้อมูลสินค้า, หางานบริหารคลังสินค้า, หางานระบบบริหารคลังสินค้า, หางานสโตร์, หางานส่งออกนำเข้า, หางานเก็บรักษาสินค้า, หางานบริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
อ่านต่อ