กลับ
โรงพยาบาลหัวเฉียว

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

สุขภาพ/โรงพยาบาล
18/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
สุขภาพ/โรงพยาบาล
18/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวินิจฉัยทางหัวใจและหลอดเลือดแบบไม่รุกล้ำภายในร่างกาย (EKG,Echocardiogram,Exercise,Holter moniter)

2. ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้เครื่องหัวใจ และปอดเทียม (Heart Lung Machine) รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงสมดุลของระบบไหลเวียนเลือดภายนอกร่างกาย ให้อยู่ในภาวะปกติในขณะที่ทำการผ่าตัด

3. ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจในขณะทำการผ่าตัด

4. ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางหัวใจ และทรวงอกก่อนการใช้รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำหัตถการ

5. ดำเนินการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ และคอยให้คำปรึกษา พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการจัดทำสถิติ และบริหารอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในหน่วยงาน

6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

7. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยรอบนอก และ Technician ในการสวนหลอดเลือดหัวใจ


คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

2. มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

5. มีใจรักบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.7
4.0
2.0
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
4.0
2.5
4.5
เพื่อนร่วมงานดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
31/03/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
31/03/2023
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลหัวเฉียว
เกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลหัวเฉียว  เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ  500,000  คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วย  450  เตียง  สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์  โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า  200  ท่าน  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียดแม่นยำและทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกมาก

วิสัยทัศน์ : หัวเฉียวก้าวไกล  มั่นใจมาตรฐาน  ประทับใจบริการ  โรงพยาบาลเพื่อสังคม
ค่านิยม  : เมตตาทุกชนชั้น ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาทั้งมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการเสริมสร้างการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อเดือนมีนาคม  2549  โรงพยาบาลหัวเฉียว  จึงได้รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  Accreditation : HA)  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ที่อยู่
665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกสรรหาว่าจ้าง - ชั้น 4 (คลินิคประกันสังคม)
โทรศัพท์
0-2223-1351 #5411 Fax 0-2223-1253
เว็ปไซต์
แบ่งปัน