กลับ
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำลาดกระบัง

29/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 7 ปี
กทม. (ลาดกระบัง)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 -ควบคุมการรับแจ้งซ่อม เปิด JOB เปิด PR จัด JOB และประเมินช่างในระบบ
- ปิด JOB ในระบบให้ถูกต้องและทันเวลา
- ควบคุมการทำ PM ให้เป็นไปตามรอบและทันเวลา
- ตรวจสอบเบอร์ยางในระบบให้ตรงกับเบอร์ยางจริง
- ติดตามรถซ่อมประจำวันของลูกน้องทั้งหมด


คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 30+ ปี

- ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ ตำแหน่งงานด้านงานอะไหล่ รถยนต์ และคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี

- มีความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจแก้ไขปัญหา การติดตามงาน ประสานงาน ภาวะผู้นำ

- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft officeได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับอัตราเงินเดือนทุกปี
- มีบ้านพัก หรือค่าเช่าบ้านพักให้
- มีประกันรายได้ 4 เที่ยว/วัน (ประกันรายได้ 12,000- 14,000 บาท/เดือน)
- มีเงินรางวัลการรักษารถสะอาด 500 บาท
- สวัสดิการเงินกู้
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- สิทธิ์ในการลาและวันหยุดของบริษัทฯ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอมแอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนรถทั้งสิ้น 238 คัน แยกเป็นหัวลาก 103 หัว หางดั๊มเทเลอร์ 30 หาง หางปูนผง 101 หาง รถพ่วง 2 หัว หางพ่วง 2 หาง และรถมิกซ์ 30 คัน วิสัยทัศน์ เราคือทีมงานคุณภาพ ที่บริการด้วยใจดุจญาติมิตร มีระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพโดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และกำลังดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 18001 ให้ทันภายในปี 2550 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,800 เที่ยว ได้แก่บริษัทต่าง ๆ ดังนี้ 1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท TPI โพลีน จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท โกล์ด ฟลาย แอช จำกัด 5. บริษัท นีโอเทค จำกัด 6. บริษัท ฟาลังซ์ จำกัด 7. บริษัท นครหลวงเดินรถ จำกัด และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mena2003.com)
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
280/8 หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์
0-2613-9450 #121,150-151
เว็ปไซต์
แบ่งปัน