กลับ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สนง กรุงเทพฯ ,สนง บุรีรัมย์)

ด่วนมาก!
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
22/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (พญาไท)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด รายเดือน รายไตรมาส รายปี
2.สอบทานรายงานทรัพย์สินถาวรของบริษัท บันทึกทรัพย์สินและสอบทานคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
3.สอบทานการตั้งหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่ายโดยการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและเอกสารประกอบ
4.สอบทานการตั้งหนี้ลูกหนี้และบันทึกรายได้โดยการตรวจสอบใบสำคัญรับและเอกสารประกอบ
5.จัดทำรายงานผู้บริหาร
6.จัดทำภาษีซื้อ - ภาษีขาย ภ.พ 30 พร้อมยื่น ภ.พ 30 และตรวจสอบ ภงด. 3, 53 รวมถึงจัดทำ ภงด. 51, 50
7.จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์
8.จัดทำรายงานประกอบการขอสิทธิประโยชน์ด้านภาษี(BOI)
9.จัดทำ ภ.ง.ด. 50,51


คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี 5 ปี
  • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และ มีพื้นฐานด้านการใช้งานโปรแกรม SAP B1

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.5
3.5
3.7
4.0
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“BRR”) และบริษัทย่อย เป็นหนึ่งในบรรดาผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ ผู้ริเริ่มปลูกอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวสีรำ และน้ำตาลทรายดิบทั้งในและต่างประเทศ นานกว่า 5 ทศวรรษ รวมถึงการนำผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล เช่น กากอ้อย กากหม้อกรอง และกากน้ำตาล ต่อยอดธุรกิจอย่างครบวงจร ประกอบด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจผลิตและจำหน่าย

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
3.5
3.5
4.0
รักน้ำตาลบุรีรัมย์
-
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
31/03/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
31/03/2023
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย พลังงาน และปุ๋ยอินทรีย์ โดยผลิตน้ำตาลทรายภายใต้เครื่องหมายการค้ากุญแจคู่ ปัจจุบันกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์กำลังขยายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวดังกล่าวบริษัทจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเติบโตกับเราเข้าปฏิบัติงาน
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
237 Moo 2, Hinlekfai, Kumuang, Buriram 31190
ชื่อผู้ติดต่อ
Sunatda
โทรศัพท์
044-666-592 ต่อ 128,129 / 088-378-2332 Fax 044-659-020 ต่อ103
เว็ปไซต์
แบ่งปัน