กลับ
บริษัท แปดเก้าเก้า แพลนเนอร์ จำกัด

ที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ประกันภัย
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ประกันภัย
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 80,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการเงินให้กับบุคคล และนิติบุคคล

  2. แนะนำสินค้าทางการเงินทุกประเภท ให้กับลูกค้าเพื่อให้ตรงและตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของแต่ละท่าน

  3. Performance Review ให้ลูกค้าทราบทุกๆไตรมาส หรือ ทุกๆครึ่งปี

  4. Update New Product , New Plan ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง


  คุณสมบัติ

  1. อายุ 25-40ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

   2. มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเงินเบื้องต้น

   3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

   4. มีวินัยและความรับผิดชอบสูง

   5. รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา

   6. ต้องการความก้าวหน้า เติบโตในสายอาชีพ

   7. มี Passion ในชีวิตชัดเจน

   8. หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่จบคณะเศรษฐศาสตร์ หรือ การเงิน การธนาคารมา “จะพิจารณาเป็นพิเศษ”

   9. หากมีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคารมา “จะพิจารณาเป็นพิเศษ”

   10. หากมี IC License “จะพิจารณาเป็นพิเศษ”

   11. มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่


   สวัสดิการ
   - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
   - ทำงานที่บ้าน
   - ประกันสังคม
   - ประกันอุบัติเหตุ
   - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
   - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
   - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
   - โบนัสประจำปี

   logoHR.png
   รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
   ฟังเสียงจากบริษัท

   บริษัท แปดเก้าเก้า แพลนเนอร์ จำกัด
   บริษัท แปดเก้าเก้า แพลนเนอร์ จำกัด
   เกี่ยวกับบริษัท
   บริษัทที่ปรึกษาและวางแผนการเงิน โดยใส่ใจทุกเป้าหมายการเงิน ซึ่งจะมุ่งเน้นการสื่อสารเรื่องยากทางเงินให้กลายเป็นเรื่องง่าย โดยใช้มาตรฐานการวางแผนการเงินระดับสากล พร้อมสินค้าการเงิน ที่ตอบโจทย์ แบบครบวงจร

   สินค้าทางการเงินที่มีบริการ
   1. กองทุนรวม
   2. ตั๋วสัญญาต่างๆ
   3. ประกันวินาศภัย เช่น รถยนต์ / อัคคีภัย / สินทรัพย์มูลค่าสูง
   4. ประกันชีวิต
   ที่อยู่
   เลขที่ 91/12 หมู่ที่ 1 ต.บางตะไนย์
   โทรศัพท์
   090-898-9197
   เว็ปไซต์
   -
   แบ่งปัน