กลับ
บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านโปรแกรมบัญชีกับลูกค้า (Accounting Software Consultant)

ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, ธุรกิจบริการ
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, ธุรกิจบริการ
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
18,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ทำงานนี้ต้องทำอะไรบ้าง? 

 • รับรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทำความเข้าใจปัญหา และความต้องการ ทางด้านบัญชี ด้านการใช้งานของลูกค้า SMEs ที่ติดต่อมาทั้งทาง Chat, ทางโทรศัพท์, การ Video Call,​ หรือการประชุมกับลูกค้านอกสถานที่
 • ให้ความรู้ และช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า SMEs รวมไปถึงการให้คำแนะนำเพิ่มเติม ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้งานโปรแกรมได้เต็มประโยชน์มากขึ้น และประสบความสำเร็จในมากขึ้น
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการบันทึกบัญชี ทำความเข้าใจ ช่วยวิเคราะห์รายการ และแนะนำวิธีการบันทึกรายการที่ถูกต้องใน PEAK
 • เป็นกระบอกเสียง เป็นตัวแทนของลูกค้าภายใน PEAK ในการให้คำแนะนำกับทีมบริหาร ทีมพัฒนาโปรแกรม และทีมอื่นๆภายใน PEAK ให้เข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
 • เป็นตัวแทนของ PEAK เพื่ออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงกระบวนการทำงาน การตัดสินใจ หรือพัฒนาโปรแกรมของเรา

ทำงานนี้ได้พัฒนาอะไรบ้าง?​

 • พัฒนาความรู้ในด้านการใช้งานเทคโนโลยี และโปรแกรมต่างๆจำนวนมาก ทั้งโปรแกรมบัญชีของเราเอง และอื่นๆ
 • พัฒนาความรู้ในด้านบัญชี และ operation การจัดการธุรกิจ ในธุรกิจ SMEs
 • พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การแก้ปัญหา
 • ได้ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ Tech Startup ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติ

งานนี้เหมาะกับคนแบบไหน?

 • มีความรู้ความเข้าใจหลักการ และพื้นฐานด้านบัญชีที่ดี (จบบัญชีบัณฑิต / บริหารธุรกิจ / การจัดการ หรือสาขาที่ได้เรียนวิชาบัญชี)
 • มีจิตใจบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า ใจเย็น รับฟังปัญหาของลูกค้าได้
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับมือและช่วยหาทางออกของปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ความรู้ด้านบัญชี ภาษี รวมถึงการใช้งานโปรแกรม PEAK
 • มีทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับที่ดี ถึง ดีมาก 
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะโปรแกรมมีการอัพเดทตลอดเวลา และมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า
 • ชอบคิดหาทางแก้ไขปัญหาให้คนอื่น เหมาะกับคนที่เพื่อนชอบมาปรึกษา หรือปกติเป็นคนช่วยเพื่อนคิดแก้ปัญหาต่างๆ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน และการฟังที่ดี (เพราะโปรแกรมที่เราใช้เป็นภาษาอังกฤษเยอะ และมีสื่อสารเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ)

  และผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หาก 
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี หรืองานธุรการในธุรกิจ SMEs หรือสำนักงานบัญชี 0 - 3 ปี และ / หรือ 
 • สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น. โดยหยุดวันธรรมดา 2 วัน และ / หรือ
 • สามารถทำงานเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 20.00 น. // 13.00 น. - 22.00 น. ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

คนแบบไหนที่ทำงานกับ PEAK ได้ดี?

 • คนที่มี Growth Mindset หรือชอบพัฒนาตัวเอง เพราะเราอยากทำงานกับคนแบบนี้ เราอยากทำงานกับคนที่มีเราได้เรียนรู้ ได้สนุก และได้รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองไปด้วยกัน
 • มีความคุ้นเคย หรือชอบเทคโนโลยี เพราะเราเป็น Tech Company และใช้ Technology เยอะมาก
 • มีความ Open Mind เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆรอบตัว รับรู้ข้อมูลจากคนอื่นๆ 
 • มีความกล้า กล้าสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่คิด กล้าแสดงความคิดความเห็นอย่างตรงไปตรงมา กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา 
 • ทำงานกันเป็นทีม ช่วยกันเป็นทีม ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ดีใจที่เห็นคนอื่นได้ดี ช่วยกันพัฒนากันและกัน
 • คนที่คิดละเอียด รอบคอบ และใส่ใจกับผลงานที่ออกมา ให้ผลงานที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนตัวตนของตัวเอง 
 • ดูเพิ่มเติม วัฒนธรรมการทำงานที่ PEAK และ ชีวิตการทำงานที่นี่

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- วัฒนธรรมการทำงานแบบ Startup
- วันหยุดพักร้อน 10 วัน
- สนับสนุนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เรียนภาษาอังกฤษ หรืออบรมอื่นๆ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ เป็นบริษัท Startup ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “PEAK” ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศใช้งานกว่า 20,000 กิจการ และยังมีกว่า 1,300 สำนักงานบัญชีพันธมิตรและนักบัญชีอิสระ มียอดธุรกรรมต่อเดือนในระบบกว่า 2,000,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท/เดือนPEAK คือโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจ SMEs สามารถทำธุรกิจโดยใช้ข้อมูลมาตัดสินใจ เราพัฒนาระบบที่ทำให้การทำงานธุรกิจเป็นอัตโนมัติ และจัดการข้อมูลธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระบบจัดการเอกสาร, บันทึกรับ/จ่าย, สต๊อก, บัญชี, การเงิน, และภาษี จนไปถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้กับประเทศ และเตรียมพร้อมสำหรับบริการด้านการเงินของเราเองในอนาคต


PEAK เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และต้องการคนเก่งที่มีความรู้ ความสามารถ ชอบทำงานร่วมกันเป็นทีม มี Empathy และ Passion ที่ต้องการประสบความสำเร็จ และสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน การเข้ามาร่วมทำงานกับเราจะทำให้คุณสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ความสามารถ และความพยายามของคุณจะส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นอย่างมาก


อีกทั้ง PEAK ยังได้รับความไว้วางใจ ผ่านการลงทุนจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารออมสิน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น, M8VC รวมไปถึงนักลงทุนอิสระอีกมากมาย
บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
ที่อยู่
ชั้น 14 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก MRT พระราม 9
ชื่อผู้ติดต่อ
Warin Surin
โทรศัพท์
082-528-1592
เว็ปไซต์
แบ่งปัน