กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ประกันภัย
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (ดินแดง, พญาไท)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการแนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าด้านประกันวินาศภัยโดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ ทางโทรศัพท์ รวมทั้งการรับฟังและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสูดให้กับลูกค้า

  • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ Motor Insurance / ประกันภัยรถยนต์
  • รับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ของลูกค้า รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหา โดยต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า และนำเสนอต่อหัวหน้างาน รวมทั้ง ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาแนวทางพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

คุณสมบัติ
  • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
  • ประสบการณ์เป็น call center อย่างน้อย 1-3 ปี ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์
  • มีใจรักในการให้บริการ
  • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  •  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  

สวัสดิการ
- Performance based bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การประเมินพิจารณาขึ้นเงินเดือน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.5
4.1
2.9
3.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
งานที่ท้าทาย
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/09/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/09/2020
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

    บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์  จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับผลกำไรและเงินกองทุน  รวมถึงมีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทางวิทยุเคลื่อนที่  ซึ่งนำมาใช้กับธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นรายแรก  และล่าสุดกับประกันรถเติมเงิน เปิด - ปิด   ความคุ้มครองผ่านแอพพิเคลชั่นบนโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งเมื่อวันที่  31  มีนาคม   2560  ได้รับรางวัล Thailand  ICT Excellence  Awards  2017   ในสาขา  Innovation Projects   จากกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผู้ใช้งานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก   
    บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์  จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นหลัก  ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  การประกันอัคคีภัยและประกันภัยเบ็ดเตล็ด    โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนดินแดง กรุงเทพฯ   และสาขาต่างจังหวัดอีก 25 แห่ง เพื่อการขยายงานอย่างต่อเนื่องทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  ความมั่นใจ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าเข้าร่วมงาน  เพื่อบริษัทฯ จะได้เติบโต อย่างรวดเร็ว มั่นคง  ยั่งยืน   ถาวรต่อไป

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
71 Thaivivat Insurance Bldg. Dindaeng Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2695-0800 Fax 0-2248-4575
เว็ปไซต์
แบ่งปัน