กลับ
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้ดี

2. นัดหมายองค์ประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม และจัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม

3. ประสานงานต่างๆ ภายในองค์กร

4. จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม

5. ติดต่อประสานงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6. จัดทำตารางเวลานัดหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรีทุกสาขา

2. เพศ : หญิงเท่านั้น

3. อายุ : 25-40 ปี

4. ความสามารถ : มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานดีเยี่ยม

5. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

6. อื่นๆ : บุคลิกภาพดี, สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้,มีความอดทน    


 
สวัสดิการ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
  • บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี

    บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
narumon
โทรศัพท์
0-2277-4488 Fax 0-2277-8521
เว็ปไซต์
แบ่งปัน