กลับ
อสังหาริมทรัพย์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (ห้วยขวาง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Roles & Responsibilities:

 • Supervise and coordinate various matters between tenants and related building departments.
 • Supervise and support the performance of public relations officers and nursing room staff.
 • Receive complaints and respond with clarifications.
 • Publicize information and information to tenants and customers outside the building.
 • Survey tenant satisfaction during the year and annually.
 • Support marketing promotion activities, tenant relationship building activities, and activities. Building CSR 
 • Supervise the environmental promotion of the building with various projects. 


คุณสมบัติ

Qualification

 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business Administration or related.
 • Bachelor’s degree with 1-2 years of experience in field in client-facing role including client service or client success management.
 • Self-initiated and strong service mind.
 • Good communication and language skills in both Thai and English.
 • Demonstrated analytical, problem solving and critical thinking skills.
 • Good interpersonal skills, service minded, good listener Strong negotiation skills.
 • Proficient in using various applications used as social communication channels.
 • Good coordination skills including negotiation skills.


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- เงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
- เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ ฯลฯ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SENSES)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ทุนจดทะเบียน 7.5 ล้าน (ชำระเต็มมูลค่า) เป็นบริษัทในเครือฯ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่
57 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 2105-2106 ชั้นที่ 21 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2643-7100
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ข้อมูลบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ