กลับ
เครื่องจักร
14/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องจักร
14/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรี
20,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
*งานสรรหา*
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานประจำไซต์งานและสาขาต่างๆ
- ดำเนินการคัดกรองประวัติผู้สมัครและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Pre Screen)
- ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสรรหาตำแหน่งงานที่ต้นสังกัดต้องการ
- ดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรมพนักงานใหม่
- ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

*งานฝึกอบรม*
- จัดทำแผนการอบรมพนักงาน บริหารการอบรมในแต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบ
- กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา สำหรับพัฒนาพนักงานให้ได้มาตราฐานตาม
  นโยบายบริษัทฯ
- ประสานงาน ดำเนินการ ติดตามผล และประเมินผลการฝึกอบรม

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 25-30 ปี

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการสรรหา,การฝึกอบรม อย่างน้อย 3 ปี

- ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างเป็นอย่างดี

- มีความรู้ด้านงาน HRD และ HRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าสันทนาการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สิทธิลาพักร้อน 8 วัน/ปี*
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยเลี้ยง*
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)  ผู้นำด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในการเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการ ระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย แก่ หน่วยงานชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการนำนวัตกรรมการจัดการน้ำและน้ำเสีย มาประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน และ โรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การให้บริการที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001

UBA นวัตกรรมสร้างคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
SunTower 22th (Soi Vipavadee 9) 123 Vipavadee-Rangsit Road, Jompol, Jatujak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2789-3232, 088-003-9255 Fax 0-2617-8130
เว็ปไซต์
แบ่งปัน