กลับ
สุขภาพ/โรงพยาบาล
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สุขภาพ/โรงพยาบาล
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 8 ปี
กทม. (ลาดพร้าว)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล (HR planning)
 • งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร
 • งานระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น HRIS
 • งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development)
 • งานวางแผนสืบทอด/ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career path)
 • งานส่งประกันสังคม
 • งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร

คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ มีอายุ 27 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน HRM ในโรงพยาบาลหรือธุรกิจสุขภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของ Microsoft Office
 • มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าสันทนาการ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มศัลยแพทย์กระดูกและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าการรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อให้ดีขึ้นไปกว่ามาตรฐาน
ที่มีอยู่ได้นั้นจะต้องมีโรงพยาบาลเฉพาะทางอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ป่วยได้
ประโยชน์จากการร่วมมือกันของแพทย์สองแผนกอย่างไร้รอยต่อวางแผนการรักษา
ได้อย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่การวินิจฉัยกายภาพบำบัด การผ่าตัดและการดูแล
ต่อเนื่องหลังผ่าตัดที่ต้องรวมเอาศาสตร์ของทั้งสองวิชาแพทย์มาประกอบกัน
เพื่อรักษาคนไข้ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เช่นเดิม หรือใช้ชีวิตได้อย่างใจต้องการ
บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
ที่อยู่
687 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์
0-2080-8999
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานสุขภาพ/โรงพยาบาล, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานบริหารบุคคลทั่วไป, หางานสรรหาบุคลากร, หางานBenefit, หางานCompensation, หางานEmployee Welfare, หางานHrd, หางานHrm, หางานHuman Resources Recruitment, หางานLearning And Development, หางานPayroll, หางานPeople, หางานProvident Fund, หางานRecruitment, หางานRecruitment Candidates, หางานSocial Security Fund, หางานTraining & Development, หางานกองทุนประกันสังคม, หางานการฝึกอบรม, หางานการอบรม, หางานค่าจ้าง, หางานทรัพยากรบุคคล, หางานทำเงินเดือน, หางานบริหารค่าจ้าง, หางานบริหารงานบุคคล, หางานบริหารผลตอบแทน, หางานบัญชีเงินเดือน, หางานบุคลากร, หางานผลตอบแทน, หางานฝึกอบรม, หางานพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล, หางานสรรหาบุคคล, หางานสรรหาบุคคลากร, หางานสรรหาพนักงาน, หางานสรรหาว่าจ้าง, หางานสรรหาและว่าจ้าง, หางานสวัสดิการและเงินเดือน, หางานอบรม, หางานอบรมพนักงาน, หางานอบรมและพัฒนา, หางานบริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
อ่านต่อ