กลับ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน (สำนักงานใหญ่ และ อาคารวิริยะพันธุ์โฮลดิ้งส์ บางพลัด)

22/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
12,000 - 15,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบและติดตามรายงานสรุปเบี้ยประกันภัยค้างชำระ หนี้ผ่อนชำระตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และหนี้ที่มีปัญหาที่ต้องส่งฟ้องร้องดำเนินคดีของแต่ละสาขา ประจำเดือน
2. จัดพิมพ์รายงานสรุปเปรียบเทียบยอดเบี้ยประกันภัยค้างชำระ จำแนกตามตัวแทนและสาขา ประจำทุกสิ้นเดือนและกลางเดือน
3. ประสานงานกับฝ่ายกฏหมาย สาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการดำเนินคดี และการบังคับคดีของตัวแทน / นายหน้า
4. ประสานงานกับสาขาในการติตต่อสอบถามการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชำระให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาของบริษัท และหนี้ผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดของสัญญา
5. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการตัดบัญชีหนี้สูญกับฝ่ายบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำสัญญาประนีประนอมยอมความของตัวแทน หรือหนี้ที่ส่งฟ้องร้องดำเนินคดี
6.ทดแทนพนักงาน กรณีที่หน่วยงานเร่งรัดหนี้สินของสาขาต่าง ๆ เช่น พนักงาน ลาออก ลาคลอด ลาอุปสมบท
7.ติดตาม ทวงถาม การชำระและตัดชำระเบี้ยประกันภัย (NON MOTOR) สำนักงานใหญ่
8.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ตัวแทนและนายหน้าเกี่ยวกับการชำระค่าเบี้ยประกันภัย (NON MOTOR) สำนักงานใหญ่
และการคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้อง
9.งานอื่นๆที่บริษัทฯมอบหมาย


คุณสมบัติ

- เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี 

- จบปริญญาตรี บริหารการจัดการ, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์

- มีความสามารถทางด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) ในระดับดี

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

-เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน สถานที่ปฏิบัติงาน จะมีสำนักงาน  2 แห่ง สำนักงานใหญ่ และ อาคารวิริยะพันธุ์โฮลดิ้งส์ (บางพลัด)


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 19 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
4.0
3.5
3.9
ฟังเสียงจากบริษัท

“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/10/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
02/10/2022
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2129-7393 Fax 0-2641-3593
เว็ปไซต์
แบ่งปัน