กลับ
บริษัท บลูซอลท์ จำกัด

ซุปเปอร์ไวเซอร์ร้านอาหาร

ธุรกิจบริการ
28/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจบริการ
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในร้านอาหารและการเตรียมพร้อมเพื่อจะให้บริการแก่ลูกค้า
• ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของร้านอาหาร
• ดูแลและวางแผนการทำงานของพนักงาน โดยฝึกสอนงานและแนะนำแนวทางการทำงานแก่พนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของร้านอาหาร
• ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน หากมีอุปกรณ์เสียหาย แตกหักชำรุดต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที
• ต้อนรับลูกค้า เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสม รวมทั้งการช่วยเพิ่มยอดขายในขณะปฏิบัติหน้าที่
• บริหารภาพลักษณ์ของหน้าร้านให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท
• บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
• แก้ไขปัญหาภายในการทำงานระหว่างวัน-วิเคราะ และ พัฒนาหน้าร้าน

คุณสมบัติ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- คุณสมบัติผู้สมัครสามารถอธิบายเมนูอาหารและเทคนิคในการทำอาหาร
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ/ร้านอาหาร/โรงแรม
- มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- บริหารจัดการปัญหาภายใต้ความกดดัน ทำงานเป็นทีมได้

บริษัท บลูซอลท์ จำกัด
บริษัท บลูซอลท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
restaurant & bar, hotel & resort, mall & institution consultant providing solutions from quick service to signature concepts.
บริษัท บลูซอลท์ จำกัด
ที่อยู่
1338/926 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
0-2020-8206 , 083-305-3815
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน