กลับ
บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ธุรกิจบริการ
26/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ธุรกิจบริการ
26/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน้างาน
- ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ก่อสร้างจริงเทียบกับแบบที่อนุมัติ
- แก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามกรอบและระบบของการทำงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆหน้างานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
- ลงหน้างานเพื่อตรวจสอบและติดตามงานก่อสร้าง (Site-walk, Site-inspection)
- ทำรายงานการตรวจสอบงานผู้รับเหมาตามกำหนดของหัวหน้างาน
- เข้าร่วมการประชุมประสานหน้างาน กับหัวหน้าหรือด้วยตนเอง
- ทำรายงานการประชุม


คุณสมบัติ
- มีความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้างเบื้องต้นได้
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ในกรณีเคยผ่านงานบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีสติดีภายใต้สถานการณ์การทำงานที่กดดัน
- กล้าแสดงออกทางความเห็นในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลและไม่ก้าวร้าว
- กล้าออกความเห็นในที่ประชุม จากมุมมองภายในตำแหน่งงานที่ตัวเองทำอยู่
- มีทักษะการรับฟังผู้อื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล
- ตั้งใจทำงาน รักความก้าวหน้า
- รักการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในทุกๆวัน
- มีเป้าหมายในหน้าที่การงาน
- ให้เกียรติในอาชีพและงานที่ตัวเองทำอยู่
- เป็นมืออาชีพที่ทำงานอย่างเป็นระบบ
- เข้าใจภาพรวมของโครงการ จุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการก่อสร้าง
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง
- มีภาวะผู้นำ แม้จะไม่เคยทำงานในระดับผู้จัดการมาก่อน
- ไม่จำกัดอายุ แต่ผู้สมัครที่มีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นมืออาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส., ม.6, อนุปริญญา, ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ภายในหรือภายนอกประเทศไทย
- วุฒิการศึกษาสาขาโยธา ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน มัณฑนศิลป์ วิศวกรรมก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- Laptop ใช้เวลาไปหน้างาน
- Software ตัวช่วยในการทำงานอย่างดีต่างๆ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- คอมพิวเตอร์สเป็กสูง
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- อุปกรณและเครื่องมือต่างๆอย่างดีที่ใช้ในการทำงาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด
บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
In tune with your eyes and ears

Established in 2016 to harmonize space, sound, and the people

We are a team of passionate acoustics and audiovisual specialists who synergize between the science of sound and the aesthetics of AV technologies to bring acoustic comfort to the people and the society.
We provide consulting services like no other by delicately and responsively embedding our expertise in sound and audio into each stage of our client’s projects, and by constantly reinforcing professionalism while maintaining a high level of work integrity.

For construction projects within Thailand, we are able to provide a turnkey offer as well.
บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด
ที่อยู่
973 ถนน พัฒนาการ สวนหลวง
ชื่อผู้ติดต่อ
ธนเดช ศิริวัฒนประยูร
โทรศัพท์
099-239-2969
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หางานอิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, หางานการก่อสร้าง/การตกแต่ง, หางานไอที - ฮาร์ดแวร์, หางานธุรกิจบริการ, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานธุรการทั่วไป, หางานอื่นๆ, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานสถาปัตยกรรม, หางานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, หางานเลขานุการ, หางานบริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด
อ่านต่อ