กลับ
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

การผลิต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 4 ปี
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผนกระบวนการผลิตเอทานอล

กำกับดูแลควบคุมกระบวนการผลิตเอทานอล

ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการผลิต

ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต


คุณสมบัติ

ชาย  อายุ 20-35 ปี

ป.ตรี วิศวกรรม,เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ในงานการผลิต 1 ปีขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สามารถทำงานเข้ากะได้



สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 บนพื้นที่ 599 ไร่ เรามีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตเอทานอล ด้วยมันสำประหลัง ซึ่งโครงการนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ มันสำปะหลังสด มันเส้น มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เอทานอล เรามุ่งเน้นในการผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง และเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
ที่อยู่
88/11 หมู่ 14 ต.ศาสลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
ชื่อผู้ติดต่อ
กฤติน วงศ์หาริมาตร
โทรศัพท์
0931042000 Fax 0-2624-9035
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน