กลับ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป (AP)

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
27/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
27/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปิดบัญชีงบการเงินประจำเดือน - ประจำปี ของบริษัท
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านรับ - ด้านจ่าย
3. ตรวจสอบการ Reconciliations ตาม GL Account
4. ตรวจสอบการจัดทำภาษีทุกประเภท เช่น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
5. ตรวจสอบ ติดตาม วางแผนการควบคุม รายการทรัพย์สินของบริษัทให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และ หลักเกณฑ์สรรพากร
6. ตรวจสอบ ติดตาม วางแผนการควบคุม รายการ Stock spare part ของบริษัทให้ถูกต้อง
7. จัดทำข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
8. วางแผนและจัดสรร ระบบการทำงานของฝ่ายเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร
10. ติดต่อประสานงานกับ Internal Audit และ External Audit
11. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร
12. จัดทำข้อมูลนำส่ง และ ประสานงาน กับ SREIT และ ทรัสตีคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ด้านการปิดบัญชีงบการเงิน ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป

- เคยจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารประจำเดือน
- เคยติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ของขวัญกรณีคลอดบุตร
- ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
- ค่าการศึกษาบุตร
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- วันลาต่างๆ
- วันหยุดตามปะเพณี
- วันหยุดประจำวันเกิด
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด (อาคารซันทาวเวอร์ส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า เกรด A ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 122,965 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน 2 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ถือเป็นทำเลทีดี ในการคมนาคมที่สะดวก เป็นศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)

นอกจากพื้นที่สำนักงานให้เช่ายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงสัมมนา ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ส่วนที่เป็นพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า และลานจอดรถ

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ กำลังมองหาบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ที่อยู่
123 Suntowers Building A, 31st Floor, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์
0-2273-8444ต่อ1240,1241,1242 Fax 0-2617-6999
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
กทม. (จตุจักร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
วิศวกร (ประจำอาคารสูง)
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
กทม. (วัฒนา)
สามารถเจรจาต่อรองได้