กลับ
บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ธุรกิจเครื่องดื่ม)

เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 15 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์
-กำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-กำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
-วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
-ติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-วางแผนการบริหารงบประมาณ และค่าใช้จ่ายต่างๆของหน่วยงาน
-ดำเนินการประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์
-วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของบริษัท/หน่วยงาน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ
การบริหารงานทั่วไป
-กำหนดแผนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา
-นำเสนอแผนกำลังคนของหน่วยงาน
-มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานของบริษัท
-บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
-บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม
-เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องตามแผนงานและนโยบายของบริษัทเพื่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันและแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ
การจัดการทั่วไป
-บริหารระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
  • อายุ 30 - 45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 10 ปี และเคยผ่านงานในระดับบริหารงานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านการจัดการบริหารและควบคุมการทำงานของร้านอาหารมาก่อน
  • มีความรู้ด้านงานบริการ, งานอาหารและเครื่องดื่ม, จัดเลี้ยง/โรงแรม/ร้านอาหาร/กาแฟ
  • สามารถเดินทางเพื่อตรวจสาขาในแต่ละพื้นที่ได้
  • มีทักษะความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี
  • สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  • มีทักษะการสอนและถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
  • ทนแรงกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทันต่อสถานะการณ์ต่างๆ

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินประจำปี
- ลาบวช
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน ธอส.
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลืองานศพ,บวช,แต่งงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เช็คของขวัญวันเกิด
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

มาร่วมกันแสดงศักยภาพ เพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าไปกับธุรกิจ ไปด้วยกันอย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งที่ดีกว่ากำลังรอคุณอยู่

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.0
บัญชี
>1 ปี, อดีตพนักงาน
3.0
3.0
4.2
3.0
5.0
ทีมบัญชีดี หัวหน้างานดี งานไหม่หนัก
อยู่กันเหมือนเพื่อนแม้ว่าจะมีคนอายุมากกว่าแต่ก็ไม่ถือตัว อยู่แล้วสบายใจเรื่องเงินไม่แย่
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/06/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
06/06/2023
บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด
บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด


เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกาแฟอย่างครบวงจรในประเทศไทย โดยเป็นทั้งผู้จัดหา ผลิต และจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟ และอุปกรณ์สำหรับการเปิดร้านกาแฟ รวมถึงให้บริการดูแลรักษาเครื่องชงกาแฟให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประกอบธุรกิจร้านกาแฟประเภท Specialty coffee ภายใต้แบรนด์ Pacamara, Zana's Bean และ Zo Coffee.
กาแฟคั่วบดของเรา จัดว่าเป็นกาแฟคั่วบดที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อเทียบชั้นระดับสากล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ศึกษาเรื่องศาสตร์ของกาแฟอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ บุคลากรของเรามีประสบการณ์โดยตรงด้านการคั่วกาแฟจากต่างประเทศ และยังได้การรับรองเป็น Q Grader Licence อันถือเป็นนักชิมกาแฟระดับสากล เป็นคนแรกของเมืองไทยอีกด้วย รวมถึงได้เป็น Lead instructor ของ สมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งอเมริกา ( SCAA ) ซึ่งเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเกียรตินี้ ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นสมาชิกองค์กรกาแฟระดับสากลอย่าง สมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งอเมริกา ( SCAA ), สมาชิกสมาคมกาแฟแห่งยุโรป ( SCAE )
โรงคั่วกาแฟของบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด ในนามกาแฟคั่วตรา " พาคามาร่า" นั้น ผลิตโดยมาตราฐานด้านอาหารขั้นสูงสุด ซึ่งถือเป็นโรงคั่วกาแฟเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับ มาตรฐาน อย., GMP และ HACCP จากสถาบัน SGS อันเป็นที่ได้รับความไว้วางใจระดับสากลทั่วโลก
นอกจากกาแฟคั่วแล้ว เรายังเป็นผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบาร์กาแฟ และบาร์เครื่องดื่มต่างๆ เช่น เครื่องชงกาแฟชื่อดังจากอิตาลี่ Astoria ในระบบ Multi Boiler รุ่น Plus 4 You และ รุ่น Settanta รวมถึงรุ่น Compact CKX ที่เป็นที่นิยม นอกจากนั้นยังมีเครื่องชงกาแฟที่คุ้มค่าเช่น รุ่น TANYA อีกทั้งเครื่องชงกาแฟ Hand Made ระดับสุดยอดอย่าง Synesso, เครื่องบดการแฟชั้นนำจาก เยอรมันนี Mahlkoenig และ Compak รวมถึง C.M.A Mazzer อีกด้วย รวมถึงอุปกรณ์ชั้นนำต่างๆ จากทั่วโลก ในวันนี้ เราถือเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพ ที่มุ่งเน้นด้านการบริการ และสนองความต้องการขั้นสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน วันนี้เราเป็นเพียงบริษัทฯขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพียงท่านเข้ามาสัมผัสความเป็นกันเอง และดื่มกาแฟคุณภาพจากทั่วโลกซึ่งจะบอกได้มากกว่าคำพูด...
วันนี้ "พีเบอร์รี่ ไทย" คือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟ และอุปกรณ์สำหรับชง บด ดูแลรักษาเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่ ครบวงจร เพราะตลอดเวลาที่เราสรรหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในร้านกาแฟนั้น เราไม่เพียงค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเราเอง หากแต่เรายังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่รักกาแฟเหมือนๆกันด้วย ด้วยเหตุนนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำสินค้าดีๆใหม่ๆ เข้ามาจำหน่าย อยู่เสมอ เพื่อขยายกลุ่มคนรักกาแฟให้เพิ่มมากขึ้น และเขาเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงสิ่งเหล้านี้ได้ง่ายขึ้น
ด้วยการดำเนินการอย่างมุ่งมั่น ส่งผลให้บริษัทพีเบอร์รี่ในปัจจุบันนี้ได้เติบโตขึ้นด้วยความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งเป็นกำลังใจให้ เราจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง นอกเหนือจากปฎิธานที่เรามุ่งมั่นคือ "Quality is not Enough"


บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด
ที่อยู่
123/17 Nonsi Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณอุ๋ย
โทรศัพท์
081-905-0087 Fax 0-2294-5887
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานเครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานการตลาดและการขาย, หางานเครื่องดื่ม / อาหาร / ภัตตาคาร, หางานผู้บริหารระดับสูงทั่วไป, หางานBarista, หางานConsumer Insight, หางานCorporate Strategy, หางานCustomer Service, หางานF&b, หางานFood & Beverage, หางานFood And Drink, หางานFood&beverage, หางานHuman Physiology, หางานRestaurant, หางานRestaurant Business, หางานRestaurant Management, หางานRestaurant Services, หางานRetailer, หางานRetailing, หางานกลยุทธ์ทางการตลาด, หางานกลยุทธ์ระดับองค์กร, หางานกลยุทธ์องค์กร, หางานการค้าปลีก, หางานการตลาดและขาย, หางานการประเมินผล, หางานการวัดผล, หางานการวางกลยุทธ์, หางานการวิเคราะห์ข้อมูล, หางานขยายฐานลูกค้า, หางานควบคุมคุณภาพอาหาร, หางานงานขายและการตลาด, หางานงานบริการ, หางานงานร้านอาหาร, หางานจัดการร้าน, หางานจัดการร้านอาหาร, หางานจัดการสาขา, หางานจัดการสโตร์, หางานจัดจำหน่าย, หางานจัดทำรายงาน, หางานดูแลบริหารสาขา, หางานดูแลลูกค้า, หางานดูแลให้คำปรึกษาลูกค้า, หางานตรวจสอบสาขา, หางานต้อนรับลูกค้า, หางานทดสอบผลิตภัณฑ์, หางานทำยอดขาย, หางานทำเครื่องดื่ม, หางานนำเสนอสินค้า, หางานบริการงานขาย, หางานบริการลูกค้า, หางานบริการหลังการขาย, หางานบริหารจัดการ, หางานบริหารจัดการสาขา, หางานบริหารผลิตภัณฑ์, หางานบริหารร้าน, หางานบริหารร้านสาขา, หางานบริหารสาขา, หางานบาริสต้า, หางานบาร์เทนเดอร์, หางานประจำร้านอาหาร, หางานประชาสัมพันธ์, หางานประสานงานกับลูกค้า, หางานประเมินผล, หางานพัฒนากลยุทธ์, หางานพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด, หางานพัฒนาธุรกิจ, หางานรับเรื่องร้องเรียน, หางานร้านกาแฟ, หางานวางกลยุทธ์, หางานวางกลยุทธ์การโฆษณา, หางานวางแผนการตลาด, หางานวางแผนงานขาย, หางานวางแผนธุรกิจ, หางานวิจัยการตลาด, หางานวิจัยข้อมูล, หางานวิจัยตลาด, หางานวิจัยทางการตลาด, หางานวิจัยธุรกิจ, หางานวิเคราะห์, หางานวิเคราะห์กลยุทธ์, หางานวิเคราะห์การตลาด, หางานวิเคราะห์ข้อมูล, หางานวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ, หางานวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า, หางานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, หางานวิเคราะห์ความเสี่ยง, หางานวิเคราะห์ธุรกิจ, หางานวิเคราะห์ระบบ, หางานวิเคราะห์ระบบข้อมูล, หางานวิเคราะห์วิจัยการตลาด, หางานสถิติ, หางานสรุปข้อมูล, หางานหาลูกค้าใหม่, หางานอาหารและเครื่องดื่ม, หางานเครื่องดื่มเย็น, หางานแนะนำสินค้า, หางานให้คำปรึกษา, หางานให้คำแนะนำ, หางานให้คำแนะนำลูกค้า, หางานบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด
อ่านต่อ