กลับ
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

ยา/เภสัชกรรม, ความงาม/เครื่องสำอางค์
วันนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
ยา/เภสัชกรรม, ความงาม/เครื่องสำอางค์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานในด้านการจัดทำ ควบคุม จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืน และทำลายเอกสาร เพื่อให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการเอกสารระบบคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP/GDP/ISO อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนข้อมูลตามระบบเอกสารคุณภาพ การรับตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐาน GMP/GDP/ISO จากหน่วยตรวจประเมินภายนอก และการตรวจ Internal audit ภายในองค์กร
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ เพื่อร่วมจัดเตรียมและปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารตามระบบคุณภาพ เช่น GMP ด้านยา และ ISO 9000 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์พอใช้
 • ความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทน มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจใน GMP PIC/S และ ISO 9000

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท แอตแลนต้า เมดิแคร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยคุณศุภเดช อำนวยสกุล ได้เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเวชภัณฑ์ในประเทศไทย ด้วยความเป็นผู้นำทางการค้าด้านเอชไอวี แอตแลนต้า เมดิแคร์ มุ่งหวังที่จะเป็นที่รู้จักในด้านการบริการและการจัดจำหน่ายสินค้าธุรกิจเวชภัณฑ์ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะจัดหายารักษาโรค วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดจากทั่วโลก เราต้องการที่จะมอบโอกาสในการรักษาพยาบาลรูปแบบใหม่ให้กับผู้คน และมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้คนมีสุขภาพและคุณชีวิตที่ดีขึ้น

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
 • 1(current)
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
To be an Innovator in Thai Pharmaceutical Industry

The First Choice Marketing Partner for the Leading Global Pharmaceutical, Biotech, Medical Devices & Diagnostics companies to make a connect with Medical & Pharmaceutical Fraternity in Thailand

To serve the Thai Population with the Best Treatment available in the World

ไฮไลท์เด่นของงาน
 • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
 • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
ที่อยู่
9 Soi Ramindra 19 yaek 1, Anusawaree, Bangkean, Bangkok 10220
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource
โทรศัพท์
0-2551-3038-9
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานยา/เภสัชกรรม, หางานความงาม/เครื่องสำอางค์, หางานเชียงใหม่, หางานความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ), หางานบริหารการผลิต, หางานประกันคุณภาพ, หางานผลิต, หางานวางแผน, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสิ่งทอ, หางานงานวิจัยและพัฒนา, หางานชีววิทยา, หางานนักคณิตศาสตร์ / สถิติ, หางานฟิสิกส์, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานอาหารและโภชนาการ, หางานอื่นๆ, หางานเคมี, หางานเภสัชกร, หางานAssurance, หางานBrc, หางานDocument Control, หางานGmp, หางานIso 9001, หางานIso9001, หางานQa, หางานQc, หางานQmr, หางานQuality Assurance, หางานQuality Control, หางานQuality Control/quality Assurance, หางานQuality Management Systems, หางานควบคุมเอกสาร Iso, หางานตรวจสอบคุณภาพ, หางานประกันคุณภาพ, หางานบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
อ่านต่อ