กลับ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / Customer Service

อสังหาริมทรัพย์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 4 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
มีหน้าที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการต้อนรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายใน MBK Center
1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
2. รับแจ้งเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น การรับแจ้งคนพลัดหลง การรับแจ้งทรัพย์สินสูญหาย
การติดต่อรับคืนทรัพย์สินที่เก็บได้ และการรับแจ้งข้อร้องเรียนจากการใช้บริการ
3. เป็นผู้ประสานและเป็นล่ามแปลภาษาระหว่างลูกค้าและร้านค้า กรณีเกิดข้อขัดแย้ง ต่อรองราคา เป็นต้น
4. ประกาศเสียงตามสาย คนพลัดหลง นำส่ง/รับทรัพย์สิน ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ และเหตุการณ์ฉุกเฉิน
5. ลงบันทึกกิจกรรม / จัดทำสปอตโฆษณาให้แก่ร้านค้าและลูกค้าภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรมภายในศูนย์ฯ
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ร้านค้า และกิจกรรมต่างๆ
ใน Shop Information Desk ให้ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
7. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ณ สำนักงาน ชั้น 8 โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ตามที่ผู้มาติดต่อร้องขอ
8. MBK Buddy การให้บริการเชิงรุก โดยการเดินให้บริการแบบเข้าถึงลูกค้า พาลูกค้าไปส่งยังจุดที่ต้องการภายในศูยน์ และ ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆเช่น ลูกค้าป่วย เป็นลม เกิดอุบัติภายในศูนย์
9. MBK Buddy คอยเช็คร้านค้าที่ปิด/เปิดให้บริการ ร้านค้าเปิดใหม่ ร้านค้ากำลังปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทีมฯ
10.ให้บริการข้อมูลต่างๆ และให้ความช่วยเหลือกับผู้มาใช้บริการ ผ่านระบบเครื่อง I-Directory

คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรี
2.ทักษะในการให้บริการ และการสื่อสาร / ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
3.ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อาหรับ เวียดนาม หรือภาษาอื่นๆ
4.มนุษย์สัมพันธ์ดี,บุคลิกดี,รักงานบริการ มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์
5.ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์ หยุด 2 วัน ไม่ตรงเสาร์ - อาทิตย์ สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ
- Life insurance
- Dental insurance
- Medical insurance
- Travel allowance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษา
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 2 เดือน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 20 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.1
3.6
3.9
ฟังเสียงจากบริษัท

มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ เป็นกลุ่มบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่าง "มั่นคง" มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
MBK GROUP มีโอกาสให้เติบโตในหลากหลายเส้นทางอาชีพ ภายใต้กลุ่มธุรกิจของ MBK GROUP ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ และ ศูนย์สนับสนุนองค์กร ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอื่นๆ ศูนย์สนับสนุนองค์กร
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
บริษัทในฝันของหลายๆคน
ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25/01/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
25/01/2022
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างมั่นคงในระดับแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความสุขและความพึงพอใจสูงสุดที่ครบวงจร จากการดำเนินธุรกิจอันหลากหลายถึง 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ
8. ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2853-7223,0-2853-7217 ext. 7219, 7223, 7217, Fax 0-2853-7000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน