กลับ
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี (Internal Audit) ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **

ทรัพยากรบุคคล, ธุรกิจบริการ
01/10/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ทรัพยากรบุคคล, ธุรกิจบริการ
01/10/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (วังทองหลาง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและรายงานผลรวมถึงการสอบทาน
- รายงานทางการเงิน หรือ ตรวจสอบ Application Control
- ศึกษา วิเคราะห์ แผนกลยุทธ์และติดตามความคืบหน้าแผนและโครงการ 
- จัดทำข้อมูลรายงานตรวจสอบและกระดาษทำการ


คุณสมบัติ

-เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี , การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, Power Point ได้ดี

-มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน/ธุรกิจ

-สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ วางแนวการตรวจสอบได้

-มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สวัสดิการสงเคราะห์
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 12 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
3.2
2.9
3.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.0
3.0
3.7
สวัสดิการดี โบนัสดี แต่ฐานเงินเดือนค่อนข้างต่ำ เหมาะกับผู้ไม่มีภาระหนี้สิน
บริษัท มีความเป็นพี่น้อง ดูแลซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นกันเพื่อนำมาปรับปรุง เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินงานได้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
04/07/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
04/07/2023
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

"ผู้นำในธุรกิจบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ" ให้บริการขนส่งทรัพย์สิน บริหารงานอาคาร, บริหารงานศูนย์ฝึกอบรม, Printing & Mailing  บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นหลัก บริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 15 ปีซ้อน และ รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ โดยบมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้น 100%
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
ที่อยู่
96/12 ซอย ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2791-9863, 0-2791-9864 ,0 2791-9998 Fax 0-2935-3706
เว็ปไซต์
แบ่งปัน