กลับ

ที่ปรึกษาด้านวางระบบงาน PlanetOne ERP

บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
ด่วนมาก!
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (พญาไท)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Implementing PlanetOne ERP Software.
• Participating in the pre-sales process providing sales support and delivering product demos.
• Developing and fostering collaborative working relationships with our customers.
• Leading process reviews and application configuration discussions with our clients.
• Assisting clients with the implementation and training of PlanetOne ERP

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ปรึกษาด้านงานวางระบบ PlanetOne ERPเหมาะสำหรับคนไม่ชอบความจำเจของงานทั่วไป มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งานให้เป็นระบบ ชอบและรักการเรียนรู้งานในด้านต่างๆ ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นงานที่มาจากสายงานที่เรียนมา ต้องการสร้างความภูมิใจที่ได้มีส่วนที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของลูกค้าที่ใช้ระบบของเราให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลประกอบการที่มีกำไรมากขึ้นอีกด้วย


คุณสมบัติ

We require a relevant Bachelors degree and four to five years of business, software, or consulting experience, with emphasis on product implementation. Candidates should also possess:

• Ability to work independently, as a member of a team, and under supervision.
• Strong communication skills.
• Ability to manage multiple projects and tasks.
• Strong project management skills.
• CPA/CPIM Certification desired.

Product Line Expertise:

• Any ERP Experience.  SL. Experience with Core, Project Management and Accounting; familiarity with Microsoft Project and Project Server; firm understanding of basic and cost accounting principals; familiarity with customization tools (Crystal, Report Writer, Modifier, VBA); experience with implementing - SL Project Management and Accounting in multiple environments is required and basic understanding of SQL queries (advanced SQL knowledge is preferred).


ERP Implementation

Managing the implementation and functioning of ERP System entailing:
• Mapping Business Requirements
• GAP Analysis
• Developing functional and technical specifications
• Controlling of Master Data
• Developing all relevant reports per user requirements
• Unit Testing, Integration Testing, User Acceptance Testing
• Final configuration and customization as required
• Optimization of process and configuring the same
• Providing training to end-users
• Strong knowledge of the PlanetOne ERP system or any ERP system emphasizing SAP, Oracle, JDE, etc.
• Strong knowledge of best practices in business organizations such as manufacturing, retails/trading, services industries, etc.
• Strong knowledge of technical skills such as hardware server setup, network configuration, database manipulations, etc.
• Strong communication and interpersonal skills.
• Be able to work under pressure and deadlines.
• Must be able to manage several projects at one time and complete the assigned projects within time line.
• Must be able to communicate business requirements from users to production team.
• Provide users training and create user’s manuals.
• Business Solutions Presentation at clients place
• Analysis of company, process mapping, improving and implementing new
• Solutions implementation in areas: accountancy and controlling, basing on ERP class system
• Preparation of documentary – analysis of users needs, concepts of solutions, system functionality, technical instructions
• Key- and end-users training
• Coordination of test phase
• Coordination of data migration phase (opening balance, parameters, data)
• Creating new reports at the system
• Analysis of clients needs, creating new/improvement of new functionalities
• Responsible for data migration
• Customers service/ system administration

คุณสมบัติที่ต้องการ

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น: ทำให้ลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์และบริการของเราไปแล้ว นำซอฟต์แวร์ไปใช้ในองค์กรได้สำเร็จ และบรรลุเป้าประสงค์ที่ซื้อไป

ซึ่งประกอบไปด้วย...

• ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานของลูกค้าเพื่อประยุกต์การใช้งานกับผลิตภัณฑ์

• เข้าไปเรียนรู้และรู้จักธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งการผลิต ซื้อมาขายไป บริการ และอื่น ๆ อีกมากมาย เข้าใจขั้นตอนการทำงาน flow งานภายใน ความต้องการเฉพาะแต่ละประเภทธุรกิจ

• ทำความเข้าใจเนื้องานของแต่ละโครงการของลูกค้าแต่ละราย สามารถวิเคราะห์ความต้องการ แล้วจับคู่กับความสามารถของซอฟต์แวร์ของเรา PlanetOne ERP จัดทำเอกสารคู่มือวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ของเราในบริบทของธุรกิจลูกค้า แล้วสอนการใช้งานอย่างถูกต้อง

• ผลักดันให้ลูกค้าสามารถประยุกต์การใช้งานระบบ PlanetOne ERPได้ตามแผนที่วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานได้ตามคุณสมบัติระบบมาตรฐาน

• อบรมและตรวจสอบการย้ายข้อมูลจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ทั้งข้อมูลหลัก Master Data และข้อมูลยอดยกมา Opening Balance Data

• เป็นศูนย์ความรู้ การประยุกต์โปรแกรม เพื่อตอบสนองผลลัพธ์ที่ลูกค้ามุ่งหวังตามข้อตกลงที่สั่งซื้อไว้

• พัฒนาวิธีการวางระบบให้ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน และตรงกับความต้องการของลูกค้า

• ประสานงาน นัดวันบริการ ลงตาราง ติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา สร้างความพึงพอใจทุกครั้งที่บริการ

• ทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนาระบบโปรแกรมเมอร์ นักทดสอบระบบหรือซอฟต์แวร์ tester และบริษัทซอฟต์แวร์หรือไอทีอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกันในโครงการ

• ทำรายงาน สรุป นำเสนองาน

• ขยันอดทน, เป็นคนตรงต่อเวลา และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

• มีทัศนคติบวก และสามารถทำงานในสภาพแรงกดดันสูงได้

• เดินทางมาทำงานสะดวก บริษัทมีสวัสดิการออกค่าที่พักให้เดือนละ 4000 บาท เพื่อให้สามารถอยู่ใกล้กับที่ทำงานได้

• สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คและทำงานได้โดยไม่ต้องมีการสั่งงานอย่างเดียวเท่านั้น

• มีทักษะการสื่อสารที่ดี ข้อนี้สำคัญมากสำหรับสายงานที่ปรึกษา

• มีความสามารถในการบริหารจัดการดูแลหลายๆโครงการและงานในเวลาเดียวกัน

• ถ้ามีความรู้ทางด้านบัญชีก็จะเป็นประโยชน์มากและจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ และสามารถไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้


สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- กองทุนเงินทดแทน

- กองทุนประกันสังคม

- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

- ท่องเที่ยวประจำปีเน้นไปต่างประเทศ

- เงินสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการ

- เงินกู้ยืมเพื่อการซื้อบ้านและคอนโด

- เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ

- เงินช่วยเหลืองานบวช

- เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร

- ค่ารักษาพยาบาลประจำปี

- โบนัส

- อาหารเช้า

- เงินค่ารักษาพยาบาล OPD 5,000 บาท/ปี

- เงินค่าเช่าบ้านกรณีอยู่ใกล้ที่ทำงาน 4,000 บาท/เดือน

- ยูนิฟอร์ม 5 ตัว

- เงินสมทบการซื้อบ้านและคอนโด

- ห้องพักผ่อน ดูหนัง

- การสะสมวันพักร้อนและการเปลี่ยนวันที่ไม่ได้ใช้กลับเป็นเงิน

- กู้ยืมเงินบริษัทด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ 4-5%

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่) พนักงานออกต่างจังหวัด (ค้างคืน) วันละ 900 บาท ถ้าไม่ค้างคืนให้วันละ 700 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Contact: Khun Siriwan

BRID Systems Company Limited

40/30 Soi Intamara 23, Sudhisan Rd.,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel. 02-271-4362-3 / Fax. 02-271-4365


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- การสะสมวันพักร้อนและการเปลี่ยนวันที่ไม่ได้ใช้กลับเป็นเงิน
- กู้ยืมเงินบริษัทด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ 4-5%
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ท่องเที่ยวประจำปีเน้นไปต่างประเทศ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ยูนิฟอร์ม 5 ตัว
- ลาบวช
- ห้องพักผ่อน ดูหนัง
- อาหารเช้า
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้ยืมเพื่อการซื้อบ้านและคอนโด
- เงินค่ารักษาพยาบาล OPD 5,000 บาท/ปี
- เงินค่าเช่าบ้านกรณีอยู่ใกล้ที่ทำงาน 4,000 บาท/เดือน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการ
- เงินสมทบการซื้อบ้านและคอนโด
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้นำในการพัฒนาและบูรณาการระบบการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย บริษัทฯ เริ่มก่อตั้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่พัฒนาระบบซอฟต์แวร์มาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จให้กับธุรกิจมามากกว่า 100 บริษัท ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญไม่เพียงแค่เรื่องของระบบเท่านั้น แต่เรายังพร้อมให้บริการดูแลลูกค้าเพื่อให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทยังเป็นส่วนหนึ่งของสมา

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
  • 1(current)
บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
BRID Systems is looking for a highly motivated Java programmer, database designer and ERP Consultant to help in our ERP application development. You will be working in implementation of highly professional system in several local and international enterprises which include manufacturers and retail/trading companies around the country. We are a very efficient and fast moving company. We require employees with flexible, highly innovative with strong eagerness to learn new technologies. We look forward for only people who will consider their work as a career and want to grow with the company. We provide a challenging job with excellent opportunity to learn new technology.
บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
ที่อยู่
40/30 Soi Intamara 23, Sudhisan Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์
0-2271-4362-3 Fax 0-2271-4365
เว็ปไซต์
แบ่งปัน