กลับ
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

ด่วนมาก!
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, การผลิต
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, การผลิต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
18,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
- วิเคราะห์จุดอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อบริษัทเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
- ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. งานด้านเอกสาร /การฝึกอบรม
- จัดทำข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย
- จัดทำแผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน
- อบรม แนะนำพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานอันปลอดจากเหตุที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยต่างๆ
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบ ส่วนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6. สามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายได้

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้าน จป.วิชาชีพ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word/ Excel/ Power Point ได้คล่อง
- มีความขยันอนทนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขาได้
- มีประสบการณ์ระบบ ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
- มีประสบการณ์งานความปลอดภัยในงานโรงงานหรืองานโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
นับเป็นเวลาเกือบ 50 ปี  ที่ อ็คมีอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ก่อตั้งขึ้นมา จากบริษัทเทรดดิ้งขนาดเล็กสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ วัสดุประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ โซลูชั่นระบบอัตโนมัติในอาคาร และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา กรุณาเยี่ยมชม www.acme-inter.com

วัฒนธรรมองค์กรของเราคือการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นในทุกวัน ๆ ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า “EVER BETTER” ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ขยายขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ด้วยรางวัล NIA และเรากำลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ๆ
**หากคุณกำลังมองหาองค์กรที่มั่นคงแต่เติบโตอย่างต่อเนื่อง**
**หากคุณชอบเป้าหมายที่ท้าทายและสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน**
**หากการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่คุณกำลังมองหา**

แอ็คมี่ อินเตอร์เป็นที่สำหรับคุณบริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
630 Onnuj 54, Sukhumwit 77 Road, Onnuj, Suanluang, Bangkok 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณแดนณภัทร
โทรศัพท์
0-2320-5200-7 ต่อ 173 Fax 0-2320-5208
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานอิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, หางานเคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, หางานการผลิต, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานแรงงานสัมพันธ์, หางานความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ), หางานสิ่งแวดล้อม, หางานEnvironment, หางานSafety, หางานSafety Professional, หางานการจัดการสิ่งแวดล้อม, หางานความปลอดภัย, หางานความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ, หางานจป.วิชาชีพ, หางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย, หางานอาชีวอนามัย, หางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, หางานบริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
อ่านต่อ