กลับ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
28/11/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
28/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 ปฏิบัติหน้าที่ จป.วิชาชีพ
2 ปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบ ISO 45001
3 จัดทำและส่งรายงานของทางราชการ
4 อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน และผู้รับเหมา


คุณสมบัติ

อายุ 25-30 ปี

ชาย - หญิง

ปริญญาตรี
  1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  2 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  3 สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ เพิ่มเติม
1 มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานเคมี 3-5 ปี
2 มีความรู้ ISO 45001มีทะเบียนบุคลากรเฉพาะ บฉ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- รถรับส่งพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.7
3.3
3.3
3.4
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ 29 หมู่ 5 ซอยธรรมศิริ ถนนเทพรัตน กิโลเมตรที่ 25.5 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง นักลงทุนชาวไทยและชาวใต้หวัน ดำเนินการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี ประเภทเรซิ่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศ จากความชำนาญ และประสบการณ์ที่มีมานาน ประกอบทั้งบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ ผสานกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้บริษัทเติบโตและเป็นผู้นำในการผลิตเรซิ่น และได้ขยายกำลังการผลิตและตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์เ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
  • 1(current)
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

          บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2518 โดยช่วงแรกนั้น บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะดำเนินการผลิต “เรซิ่น” เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ชั้นกลางที่สำคัญในการรองรับภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมสี เป็นต้น ด้วยการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถผลิต “เรซิ่น” ที่มีคุณภาพเทียบได้กับต่างประเทศและยังสามารถผลิตได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวในอัตราที่สูง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ชั้นกลางได้เป็นจำนวนมาก

เมื่ออุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวจนเกิดมีอุตสาหกรรมใหม่ๆแตกแขนงออกมา บริษัทฯจึงขานรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายเพิ่มการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้น

ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายการดำเนินงานโดยมีจำนวนพนักงานกว่า300คนและได้ขยายบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง  จนสามารถผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบรองรับการผลิตและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี่ที่ผ่านมา ทุกก้าวแห่งการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นก้าวที่มั่นคงและเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี นับจากนี้ไป บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
ที่อยู่
179/90-92 Bangkok City Tower, 19th Floor, South Sathorn Raod, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2287-2000 Fax 0-2287-3810
เว็ปไซต์
แบ่งปัน