กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจใหม่ๆ โดยสำรวจตลาดและทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดตามข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบริโภค
 • ติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณและเวลาที่กำหนด และประสานงานการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 • ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจตลาด คู่แข่ง ศูนย์การค้า ที่ดิน พฤติกรรม ตามที่กำหนด
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ และปัจจุบัน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • รวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับงานโครงการ ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลขององค์กร ให้มีความทันสมัย

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านพัฒนาธุรกิจ การตลาด วิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาดประเภทธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 • สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS  ในระดับดี  
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ที่จอดรถพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพครอบครัว
- ประกันอุบัติเหตุ
- รางวัลอายุงาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 6 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.5
3.9
3.5
4.0
ฟังเสียงจากบริษัท

เป็นบริษัทของคนไทย ห่วงใยใส่ใจพนักงาน อบอุ่นเหมือนบ้าน

งาน หางาน สมัครงาน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
New Year Party 2023 !!!
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ครอบครัว
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
05/09/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
05/09/2019
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
เกี่ยวกับบริษัท

      บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นบริษัทในกลุ่มพูลผลในตระกูลหวั่งหลี ซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า กิจการคลังสินค้า ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรงจากมันสำปะหลัง เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ และขยายไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน


       บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด เปิดดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้พัฒนาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี จนประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน จากจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มศูนย์การค้าของประเทศไทย รวมถึงมีการบริหารพื้นที่เช่าร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่ากว่า 95% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจำนวนผู้เช่าร้านค้าให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน


      นอกจาก Future Park แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนาขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่พรั่งพร้อมด้วยปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ผสานรวมอาณาจักรแฟชั่นชั้นนำที่สุดของไลฟ์สไตล์ในชื่อ Zpell และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็น Future City ศูนย์รวมสรรพสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารที่หลากหลาย กีฬาที่ท้าทายทั้งสกี และสเก็ต ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และ Future Arena ที่ให้บริการสนามฟุตบอล สนาม และสนามแบดมินตันถึง 18 คอร์ท พร้อมโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะขยายในอีกไม่ช้านี้


     ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีกว่า 300 คน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


      เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด กำลังสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ มองหางานที่ท้าทาย ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์อันมีค่ากับพวกเรา ขอเชิญท่านที่สนใจส่งใบสมัครมาในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากกว่า 20 อัตรา พวกเราคอยคุณอยู่ 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
ที่อยู่
94 อาคาร ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณธนายุต, คุณนุชนารถ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทรศัพท์
0-2958-0011 ext. 11066,11883 Fax 0-2958-0081
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานปทุมธานี, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานB2b, หางานB2c, หางานB2g, หางานBusiness And Development, หางานBusiness Development, หางานBusiness Planning, หางานBusiness To Business, หางานBusiness-to-consumer, หางานCorporate Planning, หางานDevelopment, หางานMarketing Strategy, หางานNew Business, หางานNew Business Development, หางานPartner, หางานProject Analysis, หางานProject Development, หางานStrategic Partnership, หางานกลยุทธ์การตลาด, หางานงานพัฒนาธุรกิจ, หางานจัดทำแผนธุรกิจ, หางานดูแลลูกค้า, หางานธุรกิจใหม่, หางานพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย, หางานพัฒนาธุรกิจ, หางานพัฒนาธุรกิจและสร้างลูกค้าใหม่, หางานพัฒนาธุรกิจใหม่, หางานพัฒนาโครงการ, หางานวางแผนกลยุทธ์, หางานวางแผนการตลาด, หางานวางแผนธุรกิจ, หางานวางแผนโครงการ, หางานวิจัยการตลาด, หางานวิเคราะห์, หางานวิเคราะห์การตลาด, หางานวิเคราะห์คู่แข่ง, หางานวิเคราะห์ตลาด, หางานวิเคราะห์ธุรกิจ, หางานวิเคราะห์และวางแผน, หางานวิเคราะห์โครงการ, หางานฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
อ่านต่อ