กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. รับใบขออนุมัติ  ตรวจสอบประวัติการซื้อและหาผู้ขายเพื่อสอบราคา
 2. วางแผนการจัดซื้อ/ จัดหาวัตถุดิบ  วัสดุการบรรจุและอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในบริษัทฯ
 3. เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคาและคุณลักษณะสินค้าที่เหมาะสม
 4. จัดทำใบสั่งซื้อให้ผู้ขาย  จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ
 5. จัดทำเอกสารในการนำเข้า-ส่งออก  พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับบริษัท SHIPPING
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัทฯ
 7. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ และเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อผู้บังคับบัญชา
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านนำเข้า-ส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานระบบ SAP ด้านจัดซื้อได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี  มีความซื่อสัตย์

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การตรวจร่างกายประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่
- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- วันหยุดพักร้อนประจำปี
- อาหารกลางวันแบบเหมาจ่าย
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
3.5
4.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ช่างเทคนิค
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
4.0
4.0
งานมั่นคง
เป็นที่ผลิตยารักษาโรคขนาดใหญ่
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
6%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/12/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
6%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
23/12/2022
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาและเวชสำอางที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ISO9001 อาทิ ทิฟฟี่, ซาร่า, แอนตาซิล, ไดฟิลีน, นีโอติก้าบาล์ม, ยาดมคุณหลวง, พรีมโนบุ
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
ที่อยู่
14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2555-9999 Fax 0-2589-2029
แบ่งปัน