กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
23/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
ระยอง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินงานด้านระบบมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001 , ISO45001
2. เข้าใจข้อกำหนดและแนบปฎิบัติด้าน ISO 9001,ISO 14001 , ISO45001 เป็นอย่างดี
3. ควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพทั้งหมดของบริษัท
4. รวบรวมและบันทึกข้อมูลจากการตรวจรับรอบภายในและภายนอก
5. สรุปผลการปฎิบัติงานประจำสัปดาห์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดอบรมหรือทบทวนข้อกำหนดและหลักการตรวจติดตามให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่รายงานการทบทวนระบบโดยฝ่ายบริหารประจำปี

คุณสมบัติ
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน , การจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงาน , การบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงาน
มีความรู้เกี่ยวกับ Google form , KPI และการวิเคราะห์
มีประสบการณ์งานระบบ ISO อย่างน้อย 3 ปี
สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยกรณีสมรส
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.5
4.2
2.2
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.2
4.0
4.5
พนักงานมีอัธยาศัยดี ผู้ใหญ่เป็นกันเอง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14/03/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
14/03/2023
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Vision:

Become the most admired Energy service contractor in ASEAN by 2020


Policy :
We strive to fulfill the needs and expectations of our customers, in a safe and socially accountable way, with care for the environment, ensuring compliance, and sustainable improments whilst taking into account of all interested parties
Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.

    - All types of Welding Processes
    - Pipe System Fabrication.
    - Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.
    - Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping
    - Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.
    - Jacket and Topsides Fabrication and Construction.
    - Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.
    - Load Out and Transport
    - Design Engineering, Piping
    - System, Pressure Vessel, Steelwork.
    - Design Review
    - Production Shop Detailing
    - Purchasing and Procurement
    - Manpower Supply
    - Welding Procedure Preparation and Review
    - Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tankบริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่
350 ม.1 ซอย 7 สาย 11 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180
ชื่อผู้ติดต่อ
admry@bpe.co.th
โทรศัพท์
038-026-466
เว็ปไซต์
แบ่งปัน