กลับ
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

พนักงานกลยุทธ์การเงิน (Financial Analyst)

ด่วนมาก!
ทรัพยากรบุคคล, ธุรกิจบริการ
23/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ทรัพยากรบุคคล, ธุรกิจบริการ
23/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กทม. (วังทองหลาง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 - ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ในการสร้างและ Run Financial Model ใน Scenario ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อทำนายผลประกอบการของธุรกิจ โดยถ้ามีประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ 


คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย อายุระหว่าง 28-33 ปี

- วุฒิปริญญาตรี / โท สาขา บริหารธุรกิจ, การบริหาร, วิทยาศาสตร์, บัญชี, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะด้านการวิเคราะห์ , การวิจัยพัฒนาธุรกิจใหม่ / การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ / หรืองานด้านกลยุทธ์ และสามารถสรุปความคิดรวบยอด

- สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ หรือ Function ใน MS Excel เพื่อนำมาใช้การวิเคราะห์ได้ดี

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

- สามารถทำงานที่ท้าทายในเวลาที่จำกัด และทนแรงกดดันได้ดี

- มีทักษะในการประสานงานและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 12 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
3.2
2.9
3.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.0
3.0
3.7
สวัสดิการดี โบนัสดี แต่ฐานเงินเดือนค่อนข้างต่ำ เหมาะกับผู้ไม่มีภาระหนี้สิน
บริษัท มีความเป็นพี่น้อง ดูแลซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นกันเพื่อนำมาปรับปรุง เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินงานได้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
04/07/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
04/07/2023
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

"ผู้นำในธุรกิจบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ" ให้บริการขนส่งทรัพย์สิน บริหารงานอาคาร, บริหารงานศูนย์ฝึกอบรม, Printing & Mailing  บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นหลัก บริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 15 ปีซ้อน และ รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ โดยบมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้น 100%
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
ที่อยู่
96/12 ซอย ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2791-9863, 0-2791-9864 ,0 2791-9998 Fax 0-2935-3706
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานทรัพยากรบุคคล, หางานธุรกิจบริการ, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานผู้บริหารระดับสูง, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานภาษีการเงิน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานโบรกเกอร์, หางานการเงินและการบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานบัญชีภาษี, หางานงานวิจัยและพัฒนา, หางานนักคณิตศาสตร์ / สถิติ, หางานเศรษฐศาสตร์, หางานAccounting, หางานBanking, หางานCash Management, หางานCorporate Finance, หางานFinance, หางานFinance Analysis, หางานFinance Business Partner, หางานFinance Control, หางานFinance&accounting, หางานFinancial, หางานFinancial Analysis, หางานFinancial And Accounting, หางานFinancial Control, หางานFinancial Planning, หางานFinancial Planning And Analysis, หางานFinancial Strategy, หางานการธนาคาร, หางานการลงทุน, หางานการเงินการธนาคาร, หางานการเงินและการบัญชี, หางานการเงินและบัญชี, หางานควบคุมการเงิน, หางานควบคุมงบประมาณ, หางานงบการเงิน, หางานบริหารการเงิน, หางานบัญชีและการเงิน, หางานประเมิน, หางานประเมินผล, หางานวางแผนการเงิน, หางานวิจัยการตลาด, หางานวิเคราะห์การบริหารเงินทุน, หางานวิเคราะห์ตัวเลข, หางานสถิติ, หางานบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
อ่านต่อ