กลับ
บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

ด่วนมาก!
การผลิต
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) จัดทำ Equipment List
 • จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในงานผลิต และทำแผนเดินสำรวจโครงสร้างพื้นฐานพร้อมบันทึกผล
 • ทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
 • วางแผนและควบคุมการซ่อมเครื่องจักร
 • วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
 • งานระบบ Utility ต่างๆ
 • ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้ทำงานด้วยความปลอดภัย
 • ดูแลระบบงานคุณภาพในฝ่ายวิศวกรรม
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีความรู้ทางด้านระบบ ISO 9001:2015 และระบบงาน GMP 
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • มีความสามารถทางด้านงาน PLC  เขียนแบบ AutoCAD 
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีใจรักการบริการ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ รับจ้างผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภท Facial Care, Body Care, Hair Care, Spa, Organics Product กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า ผ้าเย็น, กระดาษเย็น, Baby Wipe, ผ้าเย็นเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้กับลูกค้าแบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP/HACCP, ISO 9001, JAS, USDA-NOP, Organic EU และให้บริการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ The Central Lab ซึ่งได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นและรักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
55/1 หมู่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์
0-2977-3261-4 Fax 0-2593-1637
เว็ปไซต์
แบ่งปัน