กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
20/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-  ทำหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้เชิงวิชาการของผลิตภัณฑ์ในบริษัทต่อลูกค้า  และให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัย

    ประสานงานให้ความรู้กับฝ่ายขายและผู้บริโภคทั่วไป  เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท

-  รวบรวมข้อมูล, จัดทำเอกสารและสื่อต่างๆ  เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อลูกค้าในงานวิชาการ ,งานบรรยาย,งานอบรมวิชาการ

-  ติดต่อประสานงานนการขออนุญาตจากทาง อ.ย. หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา

-  อบรมผู้แทนขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

-  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน  35 ปี

-  จบปริญญาตรี  เภสัชศาสตร์ ทุกสาขา

-  สามารถพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี

-  มีประสบการณ์ หรือเคยฝึกงานตรงตามตำแหน่งที่สมัครอย่างน้อย 2 ปี

-  มีวุฒิภาวะ และความรับผิดชอบต่องานที่ทำ มนุษยสัมพันธ์ดี

-  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อทำงานได้บางครั้งคราว

-  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-  สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาพิเศษ)

-  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

-  ยินดีรับเภสัชกรจบใหม่

- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาพิเศษสวัสดิการ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักคือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศและการเข้าสู่สมาคมอาเซียน โดยบริษัทได้รับ GMP ในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO 9001 และ ISO 13485 ในปี พ.ศ. 2558 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ถือเป็นบริษัทของคนไทยเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ได้รับมาตรฐานนี้ ซึ่งควบคุมเชื้อโรคที่เราทำอยู่นั้นจะช่วยลดปัญหาการปนเปื้อน การติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั้งในและนอกโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังสนับสนุนงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการทำวิจัยห้องกันการติดเชื้อกับโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเราทำร่วมกันมานานสิบปี เพื่อคิดค้นหาวิธีป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสภานพยาบาล เราได้รับทุนสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มาทำงานเชิงวิจัยพัฒนา นอกจากนี้ผมก็ออกตระเวณบรรยายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับกลไกการติดเชื้อ การเดินทางของเชื้อโรคสู่ร่างกาย เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้วย
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 1 ซอยรามอินทรา 107 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
0-2917-8681
เว็ปไซต์
แบ่งปัน