กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • จัดทำบัญชีเกี่ยวกับรายได้งานก่อสร้าง ตามมาตราฐานบัญชี TFRS15 รายได้จากการทำสัญญา และ TRSR9 เครื่องมือทางการเงิน สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • ทำการรับ / บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทฯ
  • คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
  • ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการบันทึก และปรับปรุงบัญชีในแต่ละรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
  • จัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับการตรวจสอบผู้สอบบัญชี
  • จัดแบบ ภาษีเงินได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 ,2 ,3 ,53 ,54 ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ,36 และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.51 ,50
  • จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีธุรกิจงานรับเหมาก่อนสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
  • ใช้งาน Microsoft office ได้คล่อง โดยเฉพาะ Microsoft Excel
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี-SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความละเอียดรอบคอบ

  สวัสดิการ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  - ค่ายินดีมงคลสมรส
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  - รถรับส่งพนักงาน
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  - โบนัสประจำปี

  บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  เกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRP) คือกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านการลงทุน ที่มีฐานที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย บริษัทมีความสนใจหลากหลายด้านโดยเฉพาะพลังงานทดแทน และมีความสนใจเป็นพิเศษในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

  เป้าหมายของเราคือการสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมในขณะที่คงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมและพลังงานในภูมิภาค และการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังถือเป็นค่านิยมหลักของเรา เนื่องจากเราค้นหาทางที่จะสร้างผลกระทบในด้านบวกให้กับโลกด้วยพลังงานทดแทน

  ผู้บริหารระดับสูงของเราได้นำประสบการณ์ที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งในด้านวาณิชธนกิจ (Investment banking), ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ (Strategic consulting), สินทรัพย์ส่วนบุคคล (Private equity) รวมถึงกฏหมายและพลังงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทั้งใน นิวยอร์ค, ฮ่องกง, มาเลยเซีย และ ประเทศไทย ซึ่งจากประสบการณ์และตำแหน่งที่ผ่านมาเหล่านี้ พวกเขาได้ริเริ่มการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในผู้ที่ถือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (91 MW)
  ที่อยู่
  1 TP&T Tower 22 Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Rd, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900
  ชื่อผู้ติดต่อ
  Khun Busayamat Chorladda
  โทรศัพท์
  0-2105-8686 Fax 0-2257-7006
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน