กลับ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ผู้จัดการความปลอดภัย

ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
วันนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

      รับผิดชอบดูแลและควบคุมบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการผลิต สำรวจ ขุดเจาะแหล่งน้ำมันสัมปทานแปลง L10, L11 และบริหารจัดการโรงงานในเครือ

  • วางแผนการดำเนินงาน จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment (PPE)) และส่งสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยของโรงงานในกลุ่มบริษัท
  • ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโรงงานในกลุ่มบริษัท และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงประสิทธิผลของงานและสมรรถนะในระบบบริหารคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเรื่องราวต่างๆ ที่จำเป็นในการปรับปรุงระบบ
  • วางแผนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องข้อกำหนดต่างๆ ของระบบบริหารคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  • วางแผนการดำเนินงานขอรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานในกลุ่มบริษัท
  • ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


คุณสมบัติ

- อายุ 35-45 ปี สัญชาติไทย

- เพศชายหรือเพศหญิง

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- มีหนังสือรับรอง จป.วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ด้านน้ำมันและก๊าซที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในโรงงานเคมีและ/หรือน้ำมันและก๊าซ และการพัฒนาโครงการปฏิบัติการแท่นขุดเจาะน้ำมันบนบก (เช่น โรงผลิตก๊าซ/แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงกลั่น ปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน โรงผลิตร่วม)
- มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันและก๊าซ อย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้ด้านระบบการจัดการ HSE ในด้านน้ำมันและก๊าซ
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ HSE การนำไปปฏิบัติ และประสิทธิภาพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพต่างประเทศ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

“ ที่ UAC Global เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับโลก และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ” บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC Global เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรามุ่งมั่นการพัฒนาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและชุมชน เราเติบโตจากธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีและอุ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.2
3.5
3.7
เป็นบริษิทที่ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
25/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
25/05/2022
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
UAC Global Public Company Limited or UAC is a SET-listed company striving for circular economy optimization, environmental resilience, and social responsibility. We have expanded from a Trading business in the energy, petroleum, and industrial sectors, to being in the alternative and renewable energy sector, having established multiple electricity generation power plants, with total capacity of 10 MW across Thailand.
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1, TP&T Tower 19th Floor, Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak , Bangkok 10900
โทรศัพท์
0-2936-1701-6 ต่อ 307 Fax 0-2936-1700
เว็ปไซต์
แบ่งปัน