กลับ
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (AP)

ด่วนมาก!
เกษตรกรรม/ป่าไม้, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
21/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
เกษตรกรรม/ป่าไม้, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
21/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
18,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ทำการบันทึกบัญชีสำหรับการตั้งหนี้ ทั้งหมดในระบบ
 2. ทำจ่ายชำระหนี้ในระบบทั้งหมด
 3. ตั้งหนี้ในระบบ แบบ เงินสด เครดิต และโครงการ
 4. จัดเตรียมเบิกเงินสดย่อย ในบริษัทฯ ทุกคน 
 5. ติดตามเอกสารใบกำกับภาษีและใบเสร็จ เพื่อนำส่งภพ. 30 พร้อมตรวจเช็คความถูกต้องก่อนเสนอผู้จัดการ
 6. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 (บุคคลธรรมดา) และ 53 (นิติบุคคล) 
 7. จัดทำรายงานใบกำกับภาษีซื้อ และนำส่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบ เพื่อกระทบยอดให้ตรงกับแยกประเภท ในระบบ express 
 8. กระทบยอดจ่ายเงิน ให้ตรงกับ Statement แต่ละเดือน และจัดทำบัญชี Cash ลงตาราง excel ส่งต่อผู้บริหาร
 9. จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเรียงตามเลขที่เอกสารให้ถูกต้อง เป็นระเบียบ และสะดวกในการค้นหาเอกสารภายหลัง
 10. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือน และส่งรายงาน ต่อหัวหน้าแผนก 
 11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 1. เพศ ญ ช จบปริญาตรี ด้านบัญชี อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. มีความรู้ด้านงานบัญชีเจ้าหนี้
 3. ใช้โปรแกรม Express ได้ทั้งลูป
 4. มีประสบการณ์ด้าน AP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถยื่นภาษีออนไลน์ 3,53,36, 30 ได้
 6. เป็นผู้ช่วยให้กับผู้จัดการบัญชี ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 7. เรียนรู้ไว้ สามารถทำงานคนเดียวได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือน
- ตามข้อตกลงของบริษัท
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก -1 รีวิว
above standard
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด เชื่อมั่นว่า ทรัพยากรบุคคล คือต้นทุนที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เราส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ภายใต้นโยบาย “ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล” รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรในองค์กร ยกระดับคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีความสุข เพื่อนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
SPEEDY ACCESS CO., LTD

We are a leading technology supplier in the rapidly developing greenhouse industry in South East Asia. We focusing on offering industrialized agricultural chain solution.

SPEEDY ACCESS aims to provide a one-stop service experience, starting from providing feasibility reports to turn-key greenhouse solutions including greenhouse full systems with cultivation technical guidance.

Our international team of specialists are inventive, flexible, and never fail to add the element ‘practical’ to the solutions we develop

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด

ผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวตกรรมเกษตร เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ และ Indoor Farming บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านระบบปลูกมากกว่า 15 ปี และทีมงานวิศวกรที่มีผลงานด้านการออกแบบและก่อส้รางไม่ต่ำกว่า 60 ปี และสินค้าที่ได้รับระบบมาตรฐาน มอก.จึงมั่นใจในคุณภาพผลงานและคุณภาพสินค้า ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้บริษัทต้องพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโลกร้อนปัจจุบัน

Website : www.speedyaccess.co.th.

FB : https://www.facebook.com/speedyaccess.greenhouse/

แผนที่ :  https://goo.gl/maps/STYrsC8KzWNho4saA

ที่อยู่
399/100 หมู่ที่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
062-440-9956
เว็ปไซต์
แบ่งปัน