กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 3 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
15,000 - 35,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
2. จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเพื่อยื่นกรมสรรพากร
3. กระทบยอดบัญชีแยกประเภท(GL) บัญชีที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบความถูกต้องมาตราฐานการบัญชีตามประมวลรัฐฎากร
5. เงินเดือนพนักงานกรณีจ่ายเงินสด จะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะในการไปถอนเงินกับธนาคาร
6. ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
7. จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
8. และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ
10. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ นโยบายองค์กร
11. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน
12. บันทึกบัญชีและเอกสารประกอบ รายการซื้อได้อย่างถูกต้อง
13. จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
14. กระทบยอดบัญชี (Reconcile Statement)


คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 27  ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี

- มีความซื่อสัตย์ อดทนและรอบคอบในการทำงาน

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ดี.เค.ปริ้นติ้ง จำกัด
บริษัท ดี.เค.ปริ้นติ้ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ดีเคปริ้นติ้ง จำกัด เปิดให้บริการงานด้านสิ่งพิมพ์มากว่า 30 ปี ด้วยประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น การทำงานที่หลากหลายและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ ราคา และความรวดเร็วในการผลิต
     ปัจจุบันบริษัท ดีเคปริ้นติ้ง จำกัด ภายใต้การบริหารของผู้นำรุ่นใหม่ มุ่งเน้นให้บริการงานสิ่งพิมพ์ทุกชนิดอย่างครบวงจรภายใต้แนวคิด WE MAKE THE BEST โดยมิได้จำกัดอยู่เฉพาะการผลิตสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่เรายังมีทีมสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ ที่พร้อมให้บริการในด้านการวางแผนการตลาด การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าสินค้าให้กับลูกค้า
     นอกจากนี้แล้วปัจจุบันบริษัท ดีเคปริ้นติ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่โรงพิมพ์และโรงผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO และ GMP อีกด้วย
ที่อยู่
441/56 ม.2 บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
ชื่อผู้ติดต่อ
Rinsai
โทรศัพท์
085-134-0358 Fax 0-2115-9044
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ข้อมูลบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ