กลับ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
25/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Purpose

 • ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารดำเนินการต่างๆ เอกสารด้านประกันภัยของบริษัท และบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด หรืองานอื่นๆที่ได้รับตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Responsibilitie

 • จัดเตรียมข้อมูล การขอต่ออายุประกันภัย/หรือ การจัดทำประกันภัยใหม่ ของบริษัท และบริษัทฯในเครือ
 • จัดหาและเปรียบเทียบข้อเสนอกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
 • ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
 • ติดตามการเคลมการประกันภัย (หากมี)
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับจากที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

Qualifications

 • อายุ 25-35 ปี
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงานและการเคลมประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ด้านเจ้าหน้าที่ประกันภัย IAR,CAR,PL,BI
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเอกสารได้ดี 
 • มีทักษะการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
- Life insurance
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
3.9
3.2
4.1
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ไบโอดีเซล โรงไฟฟ้า พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นศูนย์กลางของการผลิตไบโอดีเซลและพัฒนาแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้เรายังครอบคลุมด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดลพบุรีและนครสวรรค์ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยนำเสนอเทคโนโลยีทันสมัยที่เป็นมิตรต่อ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.7
3.0
4.5
ได้ประสบที่ดีมีการอบรมความรู้ต่างมากมาย
ชื่อสัตสุจริตไม่เอาปเลียบเพื่อนรวมงานและบริษัท
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
03/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
03/05/2022
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Energy Absolute Public Company Limited (“EA”) was incorporated on March 6th, 2006 in original name Suntech Palm Oil Co., Ltd. In 2008 the Company was transformed into a public company and renamed to Energy Absolute Public Company Limited, and then the company became listed on the Thai stock market since January 30th, 2013. Since then, EA has been growing intensely in energy and utility industry and expanding into energy storage and electric vehicle based on its strategy to lead development by using advance technology.
Business Policy
VISION :
A leader in alternative energy business by using the modern technology and environmentally friendly for the best benefit of consumers, shareholders, partners, and fairness to employees.
MISSION :
1. Promote the utilization of modern technology to increase production efficiency
2. Promote the utilization of energy crops and natural energy to reduce environmental
    pollution
3. Support the Government policy for energy security of country
4. Operate on the basis of fairness, trustfulness with partners and all shareholders
5. Foundation human resource to grow steadily and sustainably
VALUES DRIVER
Grow from Engineering and Innovation
The development for green energy industry is encouraged worldwide in order to reduce the reliance on fossil fuels which, it is believed, will deplete within this century and also the major cause of greenhouse effect.
EA’s vision and the strength of engineering teamwork have led the company to success. EA relied on its engineering and design teams to develop techniques for higher efficiency and lowered set up and running costs.

Key to success
• Accurate strategic move along with vision in Green business with high technology
• Fundamentally strong to design and develop technology on our own by in-depth engineering knowledge and experience
• Integrate innovation, initiative and technical knowhow to maximize long-term economic benefits
• Strong support from strategic partners
• Excellent at mitigating technical and operation risk
Commit to Sustainable Development for Long Term Growth
Following the company policy and strategy carefully for the best benefit of stakeholders.
• Deliberately choose the promising business
• Timely seize the market opportunities with risk management
• Maximize investment return by optimizing project cost and securing strong revenue stream
• Strengthen our value to customer and diversified customer base
• Well mange the financial performance and funding
• Engage stakeholders with mindful care for sustainability

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
16th Floor, AIA Capital Center Building 89 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Nitirat
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, หางานการก่อสร้าง/การตกแต่ง, หางานอสังหาริมทรัพย์, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานนักคณิตศาสตร์ / สถิติ, หางานClaim, หางานClaims, หางานInsurance, หางานการจัดการสินทรัพย์, หางานตรวจสอบทรัพย์สิน, หางานประกันภัย, หางานประกันวินาศภัย, หางานพิจารณาสินไหม, หางานสินทรัพย์, หางานสินไหม, หางานเคลมประกัน, หางานเรียกร้องสินไหม, หางานบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ