กลับ
บริษัท โกลด์เกียร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

ด่วนมาก!
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 9 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
18,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับโทรศัพท์และสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้า
2. บันทึกความต้องการของลูกค้าในแบบฟอร์มและนำเสนอแก่ฝ่ายขาย/ฝ่ายบริการ/ฝ่ายติดตั้ง รวมถึงฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและสนับสนุนเอกสารการขาย/การบริการ/งานติดตั้ง เพื่อสนับสนุน ผู้แทนการขาย และงานโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น สรุปงานบริการประจำเดือนในเขตหรือภูมิภาคต่าง ๆ , สรุปการต่อสัญญาบริการรายปี
4. ทำนัดหมายลูกค้าเพื่อถึงกำหนดเข้าบริการประจำเดือน
5. รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า และประสานงานรวมทั้งติดตามปัญหาของลูกค้าจนจบงาน
6. จัดเก็บเอกสารงานแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับงานขาย/งานบริการ/งานติดตั้ง ให้เป็นหมวดหมู่ เรียบร้อย
7. จัดทำบันทึกและสรุปจำนวนลูกค้าที่โทรเข้ามารายวัน
8. จัดทำบันทึก / สรุป และจัดเก็บประวัติลูกค้า
9. จัดเก็บใบส่งมอบงาน/ใบรับประกันของลูกค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายแก่การสืบค้น
10. จัดทำใบเสนอราคาสำหรับการขาย/การบริการ/การติดตั้ง
11. จัดเตรียม รวบรวม เอกสาร / รายงานเพื่อส่งผู้บริหาร
12. พิมพ์บันทึก / จดหมาย / รายงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. ประสานงานภายในกับแผนกต่างๆ
14. บันทึกรายงานการประชุม
15. ทำงานอื่นๆตามที่รับมอบหมายจากผู้บริหาร
16. วันทำงานปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.


คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
4. มีทักษะในการติดต่อและประสานงานที่ดี
5. มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. มีความรับผิดชอบต่องาน ละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีใจรักในงานที่รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม
8. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. สามารถใช้งานอุปกรณ์สำนักงานทั่วไปได้ในระดับดี
10. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word, และ Email ได้ในระดับดี


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- ปรับเงินประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สวัสดิการอื่น ๆ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท โกลด์เกียร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โกลด์เกียร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โกลด์เกียร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้าน LIFT, STAIRLIFT, PLATFORM LIFT, STAIRCLIMBER และ MOBILITY AIDS ซึ่งรวมถึง การติดตั้ง จำหน่ายอะไหล่ ปรับปรุงระบบ และดูแลบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ โดยวิศวกรและช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในทาง MACHANICAL และ ELECTRICAL เฉพาะทาง ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เนื่องจากระบบ LIFT, STAIRLIFT, PLATFORM LIFT, STAIRCLIMBER และ MOBILITY AIDS นั้น เป็นระบบที่ต้องมีความปลอดภัยสูงมาก การทำงานแต่ละขั้นตอนจึงมีความจำเป็นต้องมีระบบและมาตรฐานที่ดี บริษัทฯ จึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูง และยึดถือการปฎิบัติงานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, ANSI, EN81, JIS เป็นต้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและรักษามาตรฐานผลิตภัณท์ของ “ GOLDGEAR ” ให้เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องไป 


มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อเป็นผู้นำทางด้านลิฟต์ , ลิฟต์บันได,
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ การบริการ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมทำตามกฎหมาย
เพื่อเป็นผู้นำทางด้านลิฟต์, ลิฟต์บันได
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004

บริษัท โกลด์เกียร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่
28 ซอย พัฒนาการ 20 แยก 8 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกบุคคล
โทรศัพท์
0-2318-8866 Fax 0-2319-7595
เว็ปไซต์
แบ่งปัน