กลับ
บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด

ผู้จัดการแผนกการเงิน

วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับธุรกิจ

2. จัดทำงบประมาณและกระแสเงินสดของบริษัท

3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

4. วิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

5. จัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์

6. ปรับปรุงกระบวนการและผลการดำเนินงานทางการเงินที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

7. ควบคุม ติดตาม ดูแล ติดต่อ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสถาบันการเงินต่างๆ

8. ดูแลการจัดหาเงินทุนและบริหารอัตราแลกเปลี่ยน

9. ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์

10. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร


คุณสมบัติ

1. เพศหญิง/ชาย อายุ 28-45 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์การเงิน 3-5 ปี

4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกการเงิน 2-3 ปี

5. มีความรู้ด้านบัญชี-การเงินและกฏหมายธุรกิจ

6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งอ่าน เขียน และพูด

7. มีทักษะความรู้ด้านโปรแกรม Excel ขั้นสูงหรือโปรแกรมวิเคราะห์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. ทักษะการวิเคราะห์และประมวลผลเชิงปริมาณ


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
We are an importer and distributor of Industrial Chemicals use in Lube Oil, Plastic, Paint, Ink, Adhesive, Water Treatment, Ceramic, Cement, Agrochemical, Food and Textile Industries. The Products are produced by all famous Chemical companies. We are now expanding the product line and urgently looking for qualified candidates to join us.
บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 5 ซอยอุดมสุข 34 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
02-749-5850 Ext. 204
เว็ปไซต์
แบ่งปัน