กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
สุขภาพ/โรงพยาบาล
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (วัฒนา)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประเมินอาการ ซักถามอาการสำคัญ การคัดกรองจำแนกประเภทผู้ป่วย รวบรวมข้อมูล ประเมินภาวะฉุกเฉิน และวินิจฉัยอาการเบื้องต้นของผู้ป่วย/ผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อดำเนินการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการให้พบแพทย์เฉพาะทางได้ถูกต้องตามโรค ตามอาการในเวลาที่เหมาะสม
 • สอบถามประวัติการรักษา ทางจักษุวิทยาที่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการเคยได้รับ
 • สอบถามยาทางจักษุวิทยา ที่ผู้รับบริการกำลังใช้อยู่ ทั้งที่ได้รับจากการพบแพทย์ หรือซื้อยาใช้เอง
 • สอบถามโรคประจำตัวของผู้ป่วย ประกอบด้วย โรคประจำตัว ระยะเวลาที่เป็น และยาประจำตัวที่ใช้
 • บันทึกประวัติที่ได้จากการสอบถามผู้ป่วย/ผู้รับบริการลงฐานข้อมูลโรงพยาบาลฯ ได้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อเพียงพอแก่การวินิจฉัยโรค การวางแผนการดูแล และการประเมินผลการรักษาพยาบาล

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • มีทักษะในการสื่อสาร การฟัง การพูดที่ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี 
 • สุภาพ น้ำเสียงไพเราะ
 • รักการบริการ
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าภาษา (Toeic)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

3.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.5
3.5
3.2
2.9
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
4.5
4.5
4.0
ผู้บริหารดี มีเมตตา ดูแลและเข้าใจพนักงานอย่างจริงใจ สวัสดิการดีมาก เงินเดือนสูง
รัตนินคือบ้านหลังที่สอง อยู่แล้วมีความสุข ได้พัฒนาตัวเอง ผู้บริหารให้โอกาสในการทำงานใหม่ๆ ที่ท้าทาย พร้อมสนับสนุน และช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
25/02/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
25/02/2022
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 56 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ที่อยู่
80/1 Sukhumvit 21 Rd. (Asoke), Klongtoey Nue, Vadhana, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
AUNCHALEEPORN JITTASIRI
โทรศัพท์
0-2056-3333,062-698-2640
เว็ปไซต์
แบ่งปัน