กลับ
บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด

ผู้แทนขายและวิชาการ (เขตภาคตะวันออก)

ด่วนมาก!
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน
 • วางแผนการขายและเพิ่มช่องทางการขายตามเขตที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการเข้าพบลูกค้าและนำเสนอขายสินค้าขององค์กรกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าตามเขตที่ได้รับมอบหมาย
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและเปิดคำสั่งซื้อผ่านระบบ
 • ดำเนินการวางบิลขายกับลูกค้าตามเขตที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดหาข้อมูลสินค้า และราคา ของคู่แข่ง
 • ประสานงานภายนอกและภายในองค์กร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ หากเป็นสาขาวิทยาศาตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 22-26 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มี หรือ ไม่มีประสบการณ์การขาย ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • คิดบวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี แก้ปัญหาได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ารักษาพยาบาล OPD
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
- มีรถบริษัทประจำตำแหน่ง
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด
บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ใช้ในสถานพยาบาล (hospital care) และ ใช้ที่บ้าน (Home care)

ประวัติย่อบริษัท
บริษัท เรียลเมด จำกัด เริ่มต้นธุรกิจอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2552 โดยดำเนินธุรกิจภายใต้
วิสัยทัศน์ “We are devoted to saving life” พวกเราอุทิศตนเพื่อช่วยชีวิต ด้วยวิสัยทัศน์นี้ เราใช้เป็นแรงขับเคลื่อน บริษัทฯตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมา

Timeline

ปี 2009 ก่อตั้งแผนก Hospital supply
ปี 2014 ก่อตั้งแผนก Animal health
ปี 2014 ก่อตั้งแผนก Online
ปี 2024 จะดำเนินการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร สินค้า บริการ ให้อยู่ในระดับสูงสุด เพื่อความยั่งยืน ทั้งในส่วนขององค์กรณ์ คู้ค้า ตลอดจนสังคมของเรา

ข้อมูลทั่วไป
ผลประกอบการปี 2021 ยอดขาย 595 ล้านบาท
จำนวนพนักงานทั้งหมด 80 คน
สำนักงานใหญ่  ตั้งอยู่ที่  31 ซ.บรมราชชนนี 4 บางบำหรุ บางพลัด กทม. 10700

***สวัสดิการ***
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• Incentive และ COMMISSION
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• ค่าน้ำมันรถ , ค่าที่พัก (ตามตำแหน่งงาน)
• รถประจำตำแหน่ง (ตามตำแหน่งงาน)
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
• ค่ารักษาพยาบาล OPD
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ท่องเที่ยวประจำปี
• โบนัสประจำปี
• กิจกรรมประจำเดือน
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• เสื้อฟอร์มบริษัท
• ค่าอบรมและสัมมนา
• ทุนการศึกษา ปริญญาโท , ปริญญาเอก

บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด
ที่อยู่
31 ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อผู้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลและทะเบียน
โทรศัพท์
061-763-4141 Fax 0-2881-7838
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน