กลับ
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

พนักงานบริการลูกค้า ประจำ จ.ชลบุรี

ด่วนมาก!
02/10/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
02/10/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรี
18,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานที่ โครงการห้องพักเจริญสินธานี อีสเทิร์น ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
-ให้ข้อมูลห้องพัก รับเงิน-จ่ายเงิน ทำทะเบียนประวัติลูกค้า
-บันทึกและตรวจสอบการใช้น้ำ-ไฟ ของผู้พักอาศัย เพื่อออกใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าและบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย
-รับเรื่องร้องเรียน,การรับแจ้งซ่อมและคอยติดตามการแก้ไขปัญหาให้กับผู้อยู่อาศัย
-ดูแลและรับผิดชอบเงินที่ได้รับจากลูกค้าและส่วนกลาง
-รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 - มี Service Mind รักงานด้านบริการ, มีทักษะในการสื่อสาร, มีความรับผิดชอบ

 - สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-7091100 ต่อ 310 , 325

www.csasset.co.th 


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีคลอดบุตร
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าล่วงเวลา (OT) Commission Incentive
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ Allianz
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ลาบวช
- วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
- อื่นๆ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.6
4.3
3.5
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.0
4.5
4.7
สวัสดิการดี ค่าตอบเเทนค่อนข้างสูง
พนักงานน่ารัก สุภาพเรียบร้อย บรรยากาศในการทำงานเป็นกันเอง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/09/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
06/09/2023
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กว่าจะถึงวันนี้

กลุ่มเจริญสินได้ประกอบการหลากรูปแบบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เข้าใจศักยภาพของพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะย่าน บางปู ซึ่งบริเวณส่วนใหญ่เป็นนิคมอุตสาหกรรม แน่นอน....จำนวนของทรัพยากร บุคคลที่เข้ามาทำงานในบริเวณนี้ย่อมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และจากวิสัยทัศน์ของ ท่านประธานกลุ่มเจริญสิน ท่านได้มองเห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องการมารองรับ แต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชากรในแถบนิคมอุตสาหกรรม

รังสรรค์อนาคต
ด้วยศักยภาพของความเข้าใจในพื้นที่ของกลุ่มเจริญสิน และที่ดินซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการห้องพักให้เช่าสำหรับคนทำงาน ในนิคม อุตสาหกรรมแถบสมุทรปราการนี้ “โครงการบางปูใหม่” หรือที่รู้จักกันในนาม“โครงการสามห่วง”จึงเป็นโครงการห้องพักแห่งแรก ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ.2532 โดยมีทั้งอาคารที่พักอาศัยให้เช่าและอาคารพาณิชย์เพื่อขายหรือเช่าซึ่งนับเป็นองค์ประกอบทีช่วยสงเสริมให้เกิดชุมชนและการค้าขาย นำความเจริญมาสู่พื้นที่ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้อาศัยได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องลำบากเดินทางเข้ามาถึงตัวเมือง

พัฒนาการแห่งโครงการ
แนวคิดดังกล่าว..ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่ง ความสำเร็จที่ได้รับ จุดประกายให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตามมา ด้วยการวางแผนที่ชัดเจนและเป็นระบบ นับเนื่องจนปัจจุบัน จำนวนห้องพักให้เช่าของทุกโครงการมีมากกว่า 20,000 ยูนิต และยังคงพัฒนาขยายโครงการต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง ในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก้าวไปด้วยวิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยเน้นสร้างสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และให้บริการที่เหมาะสม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ตามตำแหน่งดังนี้

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
ที่อยู่
133/21-30 ถ.สุขมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2709-1100 ต่อ 310 / 325 Fax 0-2709-1075
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานชลบุรี, หางานการโรงแรม / รีสอร์ท / การท่องเที่ยว, หางานเครื่องดื่ม / อาหาร / ภัตตาคาร, หางานงานต้อนรับ, หางานบริการลูกค้า, หางานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์, หางานสายการบิน, หางานเลขานุการ, หางานCashier, หางานClient Service, หางานCustomer Care, หางานCustomer Relation, หางานCustomer Relationship, หางานCustomer Service Relations, หางานGuest Relation, หางานGuest Service, หางานService Administration, หางานService Mind, หางานขายโครงการ, หางานความสัมพันธ์กับลูกค้า, หางานงานบริการ, หางานจองโรงแรม, หางานดูแลลูกค้า, หางานตอบคำถามลูกค้า, หางานต้อนรับลูกค้า, หางานบริการรับแขก, หางานบริการลูกค้าสัมพันธ์, หางานบริการหลังการขาย, หางานบริหารลูกค้าสัมพันธ์, หางานบุคคลสัมพันธ์, หางานประจำเคาน์เตอร์, หางานประชาสัมพันธ์, หางานประสานงานระหว่างลูกค้า, หางานประสานงานลูกค้า, หางานลูกค้าสัมพันธ์, หางานเก็บเงิน, หางานแก้ไขปัญหาลูกค้า, หางานบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
อ่านต่อ