กลับ
ยา/เภสัชกรรม, ความงาม/เครื่องสำอางค์
26/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
ยา/เภสัชกรรม, ความงาม/เครื่องสำอางค์
26/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุม ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้สามารถผลิตได้ตามแผนที่วางไว้
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ (SOP) และตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) รวมถึงการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของบริษัท
 • ตรวจสอบร่วมกับพนักงานในการจัดทำและจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่และของใช้สิ้นเปลือง
 • ทำงานร่วมกับ Production administrator ในการจัดทำแผนการผลิต
 • รวบรวมข้อมูลการผลิตประจำสัปดาห์ ประจำเดือน เพื่อให้ Production administrator จัดทำสรุปข้อมูล
 • รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต วิเคราะห์ และร่วมกับพนักงานนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับผู้บังคับบัญชา
 • ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย
 • กำชับ ตรวจสอบ พนักงานให้ลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • ตรวจสอบเอกสารการผลิตก่อนนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา
 • ฝึกอบรมพนักงานใหม่และทบทวนความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้กับพนักงาน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ, วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์โรงงานยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม หรือ อาหาร อย่างน้อย 3 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลดี
 • สามารถทำงานภายใต้กฎระเบียบ ความกดดันและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • มีทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มุ่งผลสำเร็จ และคำนึงว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้ หากมีงานเร่งด่วน และสามารถทำงานเป็นกะได้ หากกรณีที่ต้องมีการเปิดกะ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท แอตแลนต้า เมดิแคร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยคุณศุภเดช อำนวยสกุล ได้เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเวชภัณฑ์ในประเทศไทย ด้วยความเป็นผู้นำทางการค้าด้านเอชไอวี แอตแลนต้า เมดิแคร์ มุ่งหวังที่จะเป็นที่รู้จักในด้านการบริการและการจัดจำหน่ายสินค้าธุรกิจเวชภัณฑ์ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะจัดหายารักษาโรค วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดจากทั่วโลก เราต้องการที่จะมอบโอกาสในการรักษาพยาบาลรูปแบบใหม่ให้กับผู้คน และมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้คนมีสุขภาพและคุณชีวิตที่ดีขึ้น

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
 • 1(current)
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
To be an Innovator in Thai Pharmaceutical Industry

The First Choice Marketing Partner for the Leading Global Pharmaceutical, Biotech, Medical Devices & Diagnostics companies to make a connect with Medical & Pharmaceutical Fraternity in Thailand

To serve the Thai Population with the Best Treatment available in the World

ไฮไลท์เด่นของงาน
 • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
 • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
ที่อยู่
9 Soi Ramindra 19 yaek 1, Anusawaree, Bangkean, Bangkok 10220
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource
โทรศัพท์
0-2551-3038-9
เว็ปไซต์
แบ่งปัน