กลับ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (สาทร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน ควบคุม ดูแลการขาย
2. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการบริหารงานขาย เพื่อให้
    ฝ่ายบริหารกำหนดทิศทางได้ตรงตามสถานการณ์ตลาด
3. วางแผนและประสานงานกับแผนกเทคนิค ในการ
    พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย
4. รวบรวม วิเคราะห์และรายงานข้อมูลสถานการณ์ลูกค้า
    คู่แข่งและภาพรวมของตลาดต่อฝ่ายบริหาร
5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และดูแล ประสานงาน
    เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
6. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนก


คุณสมบัติ

อายุ 35-45 ปี

ไม่จำกัดเพศ

ปริญญาตรี สาขา 

1.วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

2.บริหารธุรกิจ

3.สาขาที่ประยุกต์ใน-งานขาย

4.ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม 5 ปี

5.ประสบการณ์ด้านการจัดการ 3 ปี

6.ประสบการณ์ด้าน Trading

8.มีลักษณะความเป็นผู้นำและมนุษย์-สัมพันธ์ที่ดี
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.7
3.3
3.3
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
จัดซื้อ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.0
4.5
3.7
ให้ความรู้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
15/06/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/06/2021
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Eternal Resin Co.,Ltd. was established in 1978. At the start, the Company concentrated on production of resin as raw material used in making intermediate chemical products with effective planning, resin of a quality competitive to foreign sources was produced in sufficient quantity to meet the growing domestic demand. With Eternal Resin able to support industrial needs in the construction, furniture, paint and other industries, Thailand significantly reduced imports of intermediate chemical products.

Today, the Company has over 300 staff, and a chain of companies meeting the needs of many industries. We are proud of our role in contributing to Thailand’s economic development.

Over the past twenty years, each step in the maturing of Eternal Resin as a company has been a firm and important link to the growth of other industries. Looking to our future, the Company will continue to play a pivotal role in the history of Thailand’s industrial development.

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
ที่อยู่
179/90-92 Bangkok City Tower, 19th Floor, South Sathorn Raod, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2287-2000 Ext. 10100,20100 Fax 0-2287-3810
เว็ปไซต์
แบ่งปัน